- Vi driver med dynamisk strukturanalyse av Conductorer, brønnhoder og Risere. Strukturene blir eksponert for sjøkrefter og andre ytre laster. Vår jobb er å gjøre beregninger både med tanke på levetid og ekstremlast, sier Department Manager i Fedem Technology på Lysaker, Andreas Berbu.

Riggoperatøren vil gjerne vite hva slags sjøtilstand de kan gjøre sine operasjoner på, for eksempel hva som er den maksimale bølgehøyden de kan operere under.

- Det gjør at operatøren vet hva utstyret tåler av belastning og har kunnskap om når forholdene er slik at en operasjon må avbrytes eller må utsettes, sier Berbu.

- Fedem har gjort analyse- og simuleringstjenester for de fleste operatører på norsk sokkel.

Egenutviklet teknologi

Fedem Technology, som har hovedkontor i Trondheim, har utviklet sin egen software som gjør selve analysene som gjerne ender opp i en beregningsrapport som gir operatørene svarene de trenger i forhold til om designet er ok og om levetiden er lang nok.

- Inputen som vi trenger for å gjøre simuleringene er værforholdene ved lokasjonen, vanndybde, jordforhold, og hva slags type brønnhode- og risersystem selskapene har tenkt å benytte. På bakgrunn av disse dataene kjører vi simuleringer og kan gi operatøren svar på hvor lenge de kan bore og hva slags forhold som skal til før de må avbryte operasjonen, forklarer Berbu.

Mange kunder

Fedem har gjort analyse- og simuleringstjenester for de fleste operatører på norsk sokkel, men blir spesielt benyttet av de små og mellomstore, som Det Norske, Wintershall, Lundin og Centrica. Fedem har for enkelte tjenester en markedsandel på rundt 30 prosent innen dette segmentet.