Tips fra Lauridsen

Hvilke tiltak bør igangsettes for å bedre arbeidsmiljøet på norsk sokkel?

  1. Støy er et arbeidsmiljøproblem som mange personer blir utsatt for offshore og som kan medføre varig nedsatt hørsel.
  2. Tekniske tiltak for å redusere støy i områder hvor personell blir eksponert, er et viktig tiltak som kan ha effekt. Det er videre stort behov for å utvikle bedre metoder for å erstatte støyende og vibrerende håndholdt verktøy, spesielt innen området overflatebehandling.
  3. For kjemisk arbeidsmiljøeksponering er det viktig å erstatte (substituere) helseskadelige kjemikalier med mindre helseskadelige, og for de kjemikalier som ikke kan erstattes å bygge systemene for håndtering og bruk av kjemikalier slik at personell ikke blir eksponert.
  4. Innen ergonomi er det spesielt viktig å tilrettelegge for bedre arbeidsstillinger. Innen boring og forpleining er det i tillegg til forbedring av arbeidsstillinger viktig å redusere tunge løft.

Skadefrekvensen er nå 0,68 alvorlige personskader per million arbeidstimer for hele sokkelen. Det er signifikant lavere enn gjennomsnittet for foregående tiårsperiode.

Utfordringer

– Hva er de største utfordringene og risikomomentene knyttet til alvorlige personskader på norsk sokkel?

– Begrepet alvorlige personskader spenner over flere forskjellige grader av skader, fra død over varig invalidiserende skader til skader som personen vil komme over etter en tid, sier sjefsingeniør Øyvind Lauridsen i Petroleumstilsynet.

– Ofte vil alvorlige personskader inkludere såpass mye kraft at skadens omfang vil avhenge av hvor/hvordan personen blir truffet.

Verneutstyr har liten effekt

– Personlig verneutstyr vil ha liten eller ingen effekt for å hindre skaden. Typiske områder hvor det skjer alvorlige personskader er under løfteoperasjoner på dekk, som for eksempel å bli klemt mellom konteinere, eller i boreområdene ved løfteoperasjoner og fallende gjenstander, forklarer han og tilføyer:

– Videre skjer skader gjerne i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og modifikasjonsarbeid, som for eksempel personer som faller til lavere nivå eller rammes av fallende gjenstander.