De kan være opptil 16 meter høye, veie 400 tonn og befinne seg på store havdyp. Men også disse må vedlikeholdes og rengjøres. I prinsippet er BOP-en en ventil som består av flere enkeltventiler og er plassert oppå brønnen på det som er et brønnhode.

– Hvis man får en ukontrollert strømning som primærventilene ikke kan takle eller man må midlertidig vekk fra brønnen, så kan BOP-en kutte verktøyet man har i brønnen slik at man stenger brønnens strømming eller sikrer brønnen.

– BOP-en holder da trykket tilbake i formasjonen via brønnhodet eller oppe på plattformen dersom BOP-en er plassert der. Hensikten er å ivareta sikkerheten dersom man skulle miste kontrollen over brønnen, forklarer Henry Meling i Statoil.

Bravoulykken

I 1977 skjedde den første ukontrollerte utblåsningen på norsk sokkel. Det skjedde på Bravoplattformen på Ekofisk B. Utblåsningen varte i syv og et halvt døgn før man klarte å stoppe den.

– Det sto en feilmontert mekanisk plugg i produksjonsrøret samt slam i brønnen for å ha to barrierer da de demonterte produksjonstreet. Det viste seg at brønnen var ustabil, og med en lekk plugg begynte brønnen å strømme over brønnhodet.

– De forsøkte å montere BOP, men fikk ikke denne skikkelig på plass før brønnstrømmen ble for stor og de måtte evakuere området. En del av ventilen ble også montert feil vei uten at dette egentlig ville ha endret utfallet. Da var utblåsningen et faktum, sier Meling.

Bravoulykken ble egentlig ikke noen stor katastrofe, men nyttig lærdom fikk man etter denne på lik linje med lærdommen man har fått etter Macondo-hendelsen i Mexicogolfen.

Rengjøring

Etter operasjoner i brønnene som boring og fresing kan det være at stålpartikler eller stålspon legger seg på uheldige steder i BOP-ens ventiler. Bransjen har flere metoder for rengjøring som gjør det mulig å rengjøre BOP-en der den befinner seg, istedenfor å trekke den opp eller åpne for rengjøring.

Det brukes spesielle spyleverktøy montert på borestrengen, magneter og andre metoder for å fjerne eller redusere mengden av slike stålpartikler.

– Først frakter vi mest mulig av partiklene opp sammen med slammet. Deretter brukes ofte et vaskeverktøy med dyser som kjøres opp og ned i brønnen og med spesielt fokus i BOP-området. Løse partikler og stålspon som løsner fraktes tilbake til riggen sammen med slammet via et stigerør, forteller Meling.

Dette er den mest kostnads- og tidseffektive måten å gjøre dette arbeidet på, og hittil har man ikke erfart at BOP-en er blitt skadet på en slik måte at den ikke har kunnet utføre sin tiltenkte funksjon.

Oppsummering

  • BOP er en ventil som består av flere enkeltventiler og er plassert oppå brønnen på det som er et brønnhode.
  • Får man en ukontrollert strømning som primærventilene ikke kan takle eller man må midlertidig vekk fra brønnen, kan BOP-en kutte verktøyet man har i brønnen slik at man stenger strømningen fra brønnen, og dermed sikrer brønnen.
  • Bransjen har flere metoder for rengjøring som gjør det mulig å rengjøre BOP-en der den befinner seg, istedenfor å trekke den opp eller åpne for rengjøring.
  • Det brukes spesielle spyleverktøy montert på borestrengen, magneter og andre metoder for å fjerne eller redusere mengden av slike stålpartikler, noe som er den mest kostnads- og tidseffektive måten å gjøre dette arbeidet på.