Olje- og energisenteret har hovedkontor i Hokksund, og et nett av over 60 drivstoffautomater og bensinstasjoner helt fra Midt-Norge til fylkene rundt Oslo-fjorden. Selskapet har 18 ansatte og omsatte for 1,2 milliarder i 2017.

Faste lave priser

– Det er kostnads- og logistikkrevende å endre prisene hver dag. Vi ønsker å gjøre det enkelt både for oss og kundene, derfor har vi faste lave priser hele tiden. Vi kan holde lave priser fordi vi har gode ansatte, og et sterkt kostnadsfokus. Våre stasjoner ligger i distriktene, gjerne på sideveiene, det betyr lavere priser for kundene. Vi satser i økende grad på privatmarkedet. Det viser seg svært populært å handle drivstoff til faste lave priser og få faktura en gang i måneden. De aller fleste stasjonene våre er lastebilvennlige, og transport- og entreprenørbransjen er store kunder. Bransjen setter pris på forutsigbare drivstoffkostnader, og vi har en bra markedsandel der, sier Morken.

Eget transportselskap

Olje- og energisenteret har et eget transportselskap bestående av 22 tankbiler og vogntog. De kjører ut store mengder farget og blank diesel til privatkunder, industri, entreprenører og transportører med hjemmeanlegg for diesel. De er totalleverandør av smøreolje til Forsvaret, og bøndene er også store kunder.

Positiv fremtid

– Når Drammensregionen som helhet løfter seg, får det positive konsekvenser for oss. Vi selger stadig mer syntetisk biodiesel (HVO), og med myndighetenes mål om 20 prosent andel av biodiesel i 2020, vil dette øke. Nå er det et negativt fokus på diesel, men ikke alle kan kjøre el-bil. Vi tror løsningen er litt av alt. Vi har aldri solgt mer til privatbilistene, og tar stadig markedsandeler. Selskapet er i vekst og selv om totalmarkedet skulle gå ned etter hvert, har vi god grobunn for fortsatt vekst. Noen må fortsatt sørge for drivstoff til distriktene, og her er vi gode.