Valhallfeltet, som opereres av BP Norge, består av seks faste installasjoner og tre ubemannede satellittplattformer. Manges hverdag på feltet preges av arbeid i støyende soner, noe som stiller ekstra krav til hørselsvern med god lyddemping. Tor Magne Toften er kranfører og Helicopter landing officer (HLO) og har jobbet i Nordsjøen mesteparten av sitt voksne liv. Han har opplevd en rivende utvikling på dette området.

– Jeg har sett en veldig utvikling på de 23 årene jeg har jobbet på helidekk. Spesielt var det selve klokkene som var dårlige, for materialet var mye tynnere og ga dårligere støybeskyttelse, forklarer Toften.

Bedre kommunikasjon

De gamle hørselsvernene var ikke gode nok i forhold til å holde skadelig støy ute. Problemet ble spesielt stort når man skulle kommunisere, og mye av kommunikasjonen forsvant i den eksterne støyen.

– Det er blitt mye enklere å kommunisere, og støyen er ikke plagsom lenger. Dessuten blir det mye sikrere, for muligheten for å feiloppfatte blir mye mindre når støyen reduseres.

– Tidligere hørte vi det som ble sagt mye dårligere enn i dag. Nå har vi nemlig en formstøpt ørepropp slik at vi får lyden av det som blir sagt helt inn i øregangen. Det gjør at vi hører perfekt, og samtidig gjør proppen at vi egentlig har dobbelt hørselsvern, for slik den er utformet, blir selve proppen også et hørselsvern i seg selv. Så nå hører vi faktisk det som blir sagt selv om vi står helt inntil helikopteret, og det er en stor forbedring fra tidligere, sier Toften.

Utstyret er en kombinasjon av ørepropp og hodesett. Dette hørselsvernet har bedre demping enn de fleste andre hørselsvern og demper støy i stor grad i alle frekvenser. Hos BP på Valhall benyttes utstyret av samtlige på helidekk og flere av prosessoperatørene, men det vil også passe for yrkesgrupper som brannmenn, på flyplasser eller andre støyende soner som i kompressor- eller maskinrom. Med en SNR-demping på hele 40 dB, er dette i verdensklasse.

Økt sikkerhet

Kommunikasjonen om bord på plattformen går både mellom helikopterdekket og helikopteret, men også via radiorommet.

– Det er blitt mye enklere å kommunisere, og støyen er ikke plagsom lenger. Dessuten blir det mye sikrere, for muligheten for å feiloppfatte blir mye mindre når støyen reduseres, sier Toften, som gjerne ekspederer inntil åtte helikopteroperasjoner i løpet av en vanlig arbeidsdag.

Raus arbeidsgiver

Toften berømmer arbeidsgiveren som har brukt mye ressurser på å gjøre hverdagen bedre.

– BP har brukt hundretusenvis av kroner for å få testet ut nytt utstyr, og nå ligger vi i front med utstyr som er den ultimate løsningen. Leverandøren av utstyret har også vært veldig fleksible slik at vi fikk en løsning tilpasset våre utfordringer, og bare det at de møtte opp på Sola for å ta avstøpninger av ørene våre sier jo litt. Da slapp vi å reise inn til Stavanger, og særlig for de som skulle videre var dette en god løsning, avslutter Toften fornøyd.