De opplever det jevnlig, og helst når det har skjedd noe uønsket: selskaper kommer til dem og ber om hjelp til få orden på dokumentasjonen sin. Trond Bjørseth er product marketing manager i Software Innovation, og han forteller at det fortsatt er altfor mange som har manuelle rutiner på sin dokumenthåndtering.

Stort potensial

- Noen av de som kommer til oss har gått på en smell. Hvis du først leverer feil revisjon så skjønner du viktigheten av å ha et system som holder orden. Vi som leverandør synes det er uheldig for bransjen at det er mange som opererer med manuelle rutiner for dokumenthåndtering, vi ønsker at bransjen skal bli mer profesjonell.

- Mange har et stort potensial å hente innen både kostnadseffektivitet, samhandling, sporbarhet og kvalitet.

Skal fungere lenge

Dokumenthåndtering er ikke bare viktig under prosjektets levetid; det handler om mer enn å få det riktige dokumentet godkjent der og da. Dokumentasjonen skal også kunne anvendes når anlegget har vært i bruk i noen tiår.

- Vår store fordel er at vi har vært i denne bransjen i 30 år, så vi har lang erfaring med å levere dokumenthåndteringsløsninger til dette markedet. De som kjøper får ikke bare en moderne programvare, de kjøper også av en leverandør som forstår problemstillingene godt.

- Dette gjelder i alle ledd, både operatører, kontraktører og leverandører vil få en mye bedre kontroll med ProArc. Dette er ikke et veldig spesialisert system. Vi kan betjene alles prosedyrer, fordi vi kjenner dem.

Fort lønnsomt

Bjørseth påpeker at en investering i et system som håndterer dokumentene på en skikkelig måte, i alle ledd, fort vil bli lønnsom.

- Vår påstand er at organisasjonen vil spare inn denne investeringen veldig raskt. Lav oljepris stiller store krav til kostnadseffektiviteten, og manuelle rutiner vil fort koste bedriftene dyrt fordi de ikke vil ha god nok kontroll med sin dokumentasjon. Det kan føre til at de tar feil beslutninger på feil grunnlag, og dermed risikere store, dyre forsinkelser på sine leveranser.