- Vi har sett en bekymringsverdig utvikling i alvorlige hendelser i olje- og gassektoren den senere tiden. Blant annet hadde vi den alvorlige helikopterulykken i fjor hvor 13 omkom. Trenden har vært veldig negativ siden oljeprisen falt og næringen har gjennomført nedbemanninger og omfattende kostnadskutt. Det har satt sine spor i HMS-arbeidet, sier Roy Erling Furre som er 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE.

Han tror at en av årsakene til at det er litt mindre fokus på HMS i dag skyldes at mange av de som har hatt HMS-oppgaver er opptatt med andre oppgaver knyttet til omstilling, nedbemanning og kostnadskutt.

- Budsjettene som skulle dekket kostnader til å delta på ulike HMS-arenaer, kompetansebygging og opplæring er i mange bedrifter barbert til beinet, fortsetter han.   
- Det gjør at det blir færre HMS-aktiviteter i næringen.

Tøffe tider - trenden skal snus

Problemet for mange bedrifter er økonomien og i bransjen er underleverandørene prisgitt de rammebetingelsene som operatørselskapene gir dem:

- Både rigg, den maritime bransjen og underleverandørene opplever tøffe tider. Noen går med underskudd, andre legger inn så lave anbud at de taper penger. Dette får konsekvenser for kostnader knyttet til både opplæring og vedlikehold.

Petroleumstilsynet (Ptil) har registrert de alvorlige hendelsene og sikkerhetsmessige utfordringene som har vært i bransjen de siste par årene. Derfor lanserte de under Topplederkonferansen 29. november i fjor et hovedtema for 2017 som de kaller "Trenden skal snus". Målet med satsingen er å påvirke næringen og oppnå synlige og målbare resultater. I løpet av dette året vil Ptil gjennomføre en rekke tilsyn og prosjekter rettet mot selskapenes arbeid for på snu en bekymringsfull utvikling. Effekten av innsatsen skal overvåkes og måles, både underveis og etterpå. Noen resultater av satsingen kan være raske å oppnå, andre vil det ta lenger tid å se effekten av.

- I slutten av april kommer rapporten "Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet" (RNNP) der Ptil legger frem data om hvordan det står til med sikkerheten og hvilken vei trendene går.

Små skader og store ulykker

- Bransjen er nødt til å effektivisere, nedbemanne og kutte kostnader når det er nødvendig. Men det er veldig viktig at det ikke går så fort i svingene at de kutter på feil sted. Vedlikehold av kompetanse, teknisk sikkerhet og beredskapssystemer er ikke de stedene hvor man bør kutte. Tidligere var næringen litt for ensidig opptatt av småskader, men Deep Water Horizon- ulykken i Mexicogulfen var en vekker som minner oss på at store ulykker også kan oppstå.

- Når det blir mindre penger til HMS er det dessverre også slik at det blir mindre fokus på forhold som støy, ergonomi, kjemikalier, slitasje og arbeidstid, og det er jo ingen hyggelig utvikling, sier Furre til slutt.