Av: Sverre Guldbrandsen-Dahl, sjefforsker i SFI Manufacturing.

I Norge har det til nå vært mer politisk prat enn handling. Det er urovekkende. Konkurransen er knallhard, og landene vi konkurrerer med er alle inne i en reindustrialisering. Tyskland har sin satsing Industrie 4.0, Storbritannia satser på store teknologisentra gjennom Catapult og Sverige har nylig presentert sin Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige.

Industriproduksjonen i Norge sysselsetter 250 000 ansatte og bidrar årlig med en verdiskapning på 200 milliarder kroner. Sektoren står for 37 prosent av FoU-aktiviteten i det næringslivet.

SFI Manufacturing skal vise hva som må til for å drive konkurransedyktig produksjon i et høykostland som Norge. Gjennom forskning innenfor fagfeltene Multimaterialprodukter og – prosesser, automatisert produksjon og innovative organisasjoner skal man vise hvordan man gjennom teknologiutvikling og smart organisering kan drive eksport fra Norge til et globalt marked.

I forskningssenteret finner vi industribedrifter som hver dag teller sekunder og perfeksjonerer egen produksjon for å øke produktiviteten og forbli konkurransedyktige. Vi jobber med tverrfaglig forskningsbasert innovasjon for økt konkurransekraft i norsk produksjon. Bedriftenes konkurransekraft kommer ikke fra naturgitte fortrinn. Det er innovative mennesker i en sterk prestasjonskultur som gjør at bedriftene vinner. De skaper teknologi og produkter som ligger i forkant av utviklingen.

SFI Manufacturing ledes fra Raufossklyngen. Bedriftene i kompetanseklynga har en eksportandel på 85 prosent, og konkurrerer med industrinasjoner verden over. Utviklingen av klyngens fellesskap er basert på en gjennomtenkt kombinasjon av industri, FoU og akademia. FoU gjøres etter samme struktur som toppidrettssatsningen i Norge. Derfor kaller vi klynga for industriens toppidrettssenter. Bedriftene i klynga har økt produktiviteten med 46 prosent, og omsetning per ansatt er økt fra 1,6 til 2,4 millioner kroner det siste tiåret.

Et konkret eksempel på resultatene er Raufoss Technology, som produserer hjuloppheng i aluminium til de fleste bilmerker nordmenn flest kjenner til. Ikke bare eksporterer de sine produkter til Sør-Korea, i 2016 henter de dessuten hjem produksjon som tidligere er blitt etablert i Kina på grunn av de lave produksjonskostnadene. Hemmeligheten? Høy automatiseringsgrad og høy kompetanse hos alle medarbeidere er det enkle svaret. Eller høy produktivitet som vi kaller det.

Vi vet at Norge kan vinne internasjonalt, også uten en eneste oljesmurt krone. Kompetansemiljøene kan være den norske omstillingsmotoren – hvis politikerne vil.