Selskapet Prediktor har utviklet en softwareplattform som håndterer industrielle sanntidsdata fra en rekke kilder som sensorer, PLSer og annet utstyr. Disse dataene har gjerne ulike industrielle standarder og samles i en felles hub på en server ute hos kundene.

-  Fra denne huben kan vi validere data, sjekke dem for eventuelle feil. Vi kan også gjøre kalkuleringer på datagrunnlaget og produsere nye data. I tillegg kan vi sette opp ulike alarmer som utløses hvis de går utenfor definerte grenseverdier, for eksempel hvis temperaturen på en sensor blir for høy, forklarer Business Development Director i selskapet, Robin Welch.

- Modellene kan vi bruke sammen med sanntidsdataene og da kan vi lage onlinesimulatorer.

Matematiske modeller

Løsningen kan utvides med en Historian modul som lagrer all historikken i dataene som samles inn. Disse dataene kan da benyttes til å lage rapporter, analyser og se trender i materialet over tid. Det finnes også en løsning som kan tilknyttes systemet og realisere matematiske modeller.

- Modellene kan vi bruke sammen med sanntidsdataene og da kan vi lage onlinesimulatorer, for eksempel en simulator av en fabrikk eller en oljeinstallasjon. Simulatorene mates kontinuerlig med sanntidsinformasjonen og gjør det også mulig å lage virtuelle sensorer, forklarer Welch og tilføyer:

- Produktet kan også benyttes til å realisere avansert prosesstyring. Vi har også ulike typer verktøy som er godt egnet til å visualisere dataene slik at ulike type brukere får tak i den informasjonen som de trenger.

Man kan sette sammen de komponentene man trenger, og slipper følgelig å betale for et system som er større enn det man trenger, noe som er med på å gjøre disse løsningene konkurransedyktige.

Selskapet arbeider også med den nye industristandarden OPC-UA for overføring av sanntidsdata. Fordelene er blant annet at denne standarden vil fungere på flere plattformer enn Windows, og at den kommuniserer bedre over nettverk.