Av Terje Skeie, Senior Vice President i Scandinavia

Dette nye konseptet, Flex-Well, fokuserer på enkelhet samtidig som det inneholder alle de komponenter operatørselskapene krever for å designe og konstruere en nedre kompletteringsløsning som dekker alle krav og behov. Ideen bak Flex-Well er at det har blitt konstruert med hensyn på å oppnå en total-kost-eierskap-løsning. Med det menes at den imøtekommer operatørselskapenes både nåværende og fremtidige utfordringer innen boring, installering og produksjon.

Den nye måten å designe og intervenere i olje- og gassbrønner gir en rekke fordeler som inkluderer lukket liner funksjonalitet for hurtig og sikker installering, og konstruksjon uten restriksjoner gjennom hele strengen for å sikre høyest mulig produksjonsrate og enkel tilkomst.

Det består av enkle komponenter uten kontrollinjer, noe som bidrar til hurtig og effektiv installering, enkel plassering av lateraler og en trygg permanent nedstenging av brønn.

Sentralt i Flex-Well-konseptet er den nye Welltec Annular Barrier (WAB), som er tatt i bruk og blitt suksessfullt installert.

Ny Annular Barriere

Sentralt i Flex-Well-konseptet er den nye Welltec Annular Barrier (WAB), som er tatt i bruk og blitt suksessfullt installert. WAB er en ekspanderbar metallpakning som er meget robust og har egenskaper som tillater høy ekspansjon.

Den kan benyttes til en rekke formål inkludert sementstøtte, soneisolering, eliminering av trykkoppbygging mellom fôringsrør eller som en optimal løsning for å isolere mellom reservoarer i brønn. De kan leveres med integrerte sentralisere som vil bidra til å forenkle installering av nedre komplettering spesielt med hensyn til ekstreme ERD-brønner.

Som en del av Flex-Well konseptet blir WAB`s også kombinert med forskjellige e-line verktøy for å utføre jevnlige intervensjoner, som øker produksjonen og maksimerer den totale utvinningen. Dette sikrer en stabil kontantstrøm og en høy avkastning (ROI). Den siste delen er diagnostiske verktøy og software, som samler opp og presenterer data for å optimalisere produksjon gjennom brønnens levetid.

E-line

Sammen med kompletteringsstrengen er det allerede utviklet verktøy som kjøres på e-line som støtter og ferdigstiller Flex-Well ved å kunne gjennomføre alle planlagte intervensjoner for å sørge for en optimalisert brønn.

Diagnoseverktøy for å måle og lagre nedihulls produksjonsdata, verktøy for å rense brønn eller å manipulere kompletteringskomponenter ved å justere mellom å åpne og stenge, eller justere ventiler. Og sist men ikke minst så eksisterer det allerede verktøy som kan frakte nevnte intervensjonsløsninger til ønsket posisjon i et ofte høy deviert eller horisontalt område i brønnen.

Rengjøring av brønner

Spennvidden av rengjøringsjobber på e-line har økt kraftig de siste årene. Slike modulbaserte verktøy har vist seg å være svært robuste og effektive når det kommer til å gjenopprette produksjonen, spesielt i horisontale brønner. I dag spenner dette fra fjerning av sand og avfall, rengjøring av ventilseter under vann, fjerne hindre og avleiringer, og lette tilgangen til isolasjonsventiler.