- Hva arbeider dere spesielt med nå om dagen?

Vårt hovedområde er plug and abandonment. Selskapet er faktisk grunnlagt på ideen om at dette er et område som har et stort forbedringspotensial. Før vi kom på banen var det meste innenfor P&A basert på gamle og lite effektive løsninger. I tillegg til å ta lang tid, er disse løsningene kostbare og svært tidkrevende.

Våre løsninger har derfor som hovedformål å kutte kostnader. Alt etter operatør og felt kan vi spare minst syv til ni dager per isolering. Når en del brønner må ha to eller flere pr brønn, er det signifikant besparelse for operatøren det blir snakk om.

For spesielle brønner som har flere overlappende fôringsrør som må stenges av i flere ringrom, kan besparelsen fort komme opp i 15-20 per isoleringsplugg. Dette betyr naturligvis mye når vi vet hvor kostbare disse dagene kan bli. Hvis vi legger sammen antall jobber vi har utført siden 2010, har vi nok spart operatørene for mer enn 600 riggdøgn.

- Hvordan arbeider dere for å møte fremtidens utfordringer innen deres bransje?

Fra dag én har vi arbeidet mot et mål om å spare kostnader for operatørene. Dette er fortsatt vårt aller fremste mål. P&A er dessverre fortsatt noe de fleste operatørene skyver foran seg og helst ikke vil gjøre så mye med, men hvis vi ser litt dypere på det så er det ganske tydelig hvorfor dette er et viktig arbeid generelt sett og ikke bare for operatørene.

Med et økende antall brønner som skal stenges følger det naturligvis store kostnader, og med et operatørfradrag på 78 prosent er det klart at dette vil bli en enorm kostnad for AS Norge. Å få være med på å kutte disse fremtidige utgiftene er noe av det viktigste vi gjør. Vi jobber med andre ord for en vinn-vinn situasjon som gagner både operatørene og Norge som nasjon.

- Hvilke nye områder ser du for deg at vil være med å løfte bransjen i tiden fremover?

Spesielt IOR tror jeg vil bli enda større i tiden fremover. Det er enkel logikk, men kan man øke mengden man får ut av brønnen betyr dette i mange tilfeller enorme inntekter. Spesielt i de store feltene vil dette være avgjørende. Det kommer stadig nyvinninger innenfor dette området som er med å skape optimisme i bransjen.

For eksempel er firma som Fishbone et godt eksempel på en nyvinning som kan være med på å øke inntektene. Når vi vet hvor mye bare noen få prosent mer ut av en brønn har å si for et felt så er nok dette det området jeg har god tro på i årene fremover.