I år er det den 20. gangen som Modifikasjonskonferansen arrangeres. Konferansen, som går av stabelen den 15. og 16. mars, er en svært viktig arena der ledere innen leverandørindustrien og operatørene møtes for å diskutere felles problemstillinger.

- Vi er møtestedet for de som bygger om, modifiserer og drifter. Hovedfokuset vårt er hvordan bransjen kan senke kostnadsnivået og gjøre ting enklere, men fortsatt like bra, noe som betyr at de må jobbe smartere, sier komitéformann Lars Sem.

Konferansen har gjennom årene utviklet seg til å bli en av de største årlige møteplassene i den norske olje- og gassindustrien med en spennvidde som strekker seg langt utover hva navnet Modifikasjonskonferansen skulle tilsi.

Enklere og smartere

Den kommende konferansen har temaet “Enklere og Smartere”. Under konferansen vil det blant annet fokuseres på hva som er oppnådd i industri den senere tid sett i forhold til de forbedringsmålene som er blitt presentert i ulike fora. Det vil også trekkes frem nye løsninger og metoder som tydelig kjennetegnes av innovasjon og nytenkning.

- Listen over foredragsholdere er lang, men for å gi noen få eksempler kan jeg nevne at Statoil skal snakke om forenkling, standardisering og industrialisering. Petroleumstilsynet skal presentere dokumentasjonsprosjektet, Conoco Phillips holder foredrag om forebyggende ISO-vedlikehold og Menon Economics har et foredrag om krav som kostnadsdriver på norsk sokkel. Programmet spenner vidt med mange flere spennende temaer og foredragsholdere enn dette, fortsetter Sem.

Faglig innhold og sosialt samvær

Modifikasjonskonferansen er stedet hvor man treffer nøkkelpersoner innen modifikasjonsmarkedet og kan høre hva de tenker om fremtidsutsiktene. Kombinasjonen mellom faglig innhold og sosialt samvær er også viktig. Derfor er nettverksbygging en viktig del av konferansen. Det blir også rundebordsdiskusjoner der delegatene vil rullere til nye bord og kunne knytte kontakter og diskutere aktuelle problemstillinger..

- Vi ser frem til å ønske bransjen velkommen til to spennende og lærerike dager på årets konferanse som for første gang arrangeres på Clarion Hotel Energy, avslutter komitéformannen.