I tillegg til selve softwareløsningen har de også et støttesenter bemannet med ingeniører som både kan overvåke prosesser og være til støtte for operatørene.

- Med dette produktet kan vi bidra til økt produksjon for operatørene ved å optimalisere trykkstøtten/stimuleringen. I tillegg overvåker vi prosessene kontinuerlig, noe som øker sikkerheten, og siden dette dreier seg om en softwareløsning er det også en veldig kostnadseffektiv løsning, forklarer daglig leder i Geomec, Jarle Steen Stueflotten, og fortsetter:

- Tidsbruken blir også vesentlig redusert ved å bruke dette produktet. Oppgaver som det tidligere tok et dagsverk å analysere bruker dette systemet kanskje bare et kvarter på. Dessuten får operatøren full detaljert kontroll over injeksjonsprosessen.

Siden operatørene har vært med i utviklingen vet vi at produktet tilfredsstiller kundenes krav.

Samarbeidsprosjekt

Den første versjonen av programmet og støttesenteret er ferdigstilt og ble solgt til Conoco Phillips Norge som tok det i bruk på Ekofisk tidligere i år etter en utviklingsperiode som da hadde vart i to år.

- Den første versjonen ble laget via et Joint Industry Project der Statoil, Nexen og Conoco Phillips Norge bidro som sponsorer, mens Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet var observatører. Siden operatørene har vært med i utviklingen vet vi at produktet tilfredsstiller kundenes krav. Det bidrar til å skape trygghet - både for selve produktet, men også for oss som leverandør, sier Stueflotten.

Satser internasjonalt

Det er de positive tilbakemeldingene de får for produktet som er den viktigste drivkraften for Geomec. I dag er det cirka ti personer som er involvert i selskapet som er lokalisert på Ipark på Ullandhaug utenfor Stavanger.

I Geomec er de svært fornøyde med at selskapets produkt har blitt så godt mottatt at det ligger an til internasjonal ekspansjon. Det er også årsaken til at flere investorer som består av norske, amerikanske og engelske bransjefolk er med på å ta selskapet videre.