Kristin Fjellby Grung

Advokat, Adviso Advokatfirma

"Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved nedbemanning. Ledelsen må utarbeide en konkret og etterprøvbar plan for prosessen og forankre denne i styret."

Per Ragnar Bronken

Partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

"Hva kan forbedres når det gjelder medarbeiderutvikling? Har bedriften gode nok systemer for evaluering og tilbakemelding? Det er vår erfaring at dersom de ansatte blir sett og hørt, så er dette et insentiv til større innsats i seg selv."

Frederik Lund

Advokat, Lund & Co Advokatfirma

"Selskapsledelsen bør varsomt analysere virksomhetens økonomiske situasjon, foreta grundige undersøkelser ift. eventuelle andre kostnadsreduserende tiltak og utarbeide planverk og utvelgelseskriterier for nedbemanningen."

Per Christian Eriksen

Partner, Simonsen Vogt Wiig

"Det er lov å legge vekt på at bedriften skal bli konkurransedyktig. Å beholde viktig kompetanse og en balansert aldersfordeling er viktige kriterier, ofte foran ansiennitet."

Lars Kokkvold

Partner, Advokatfirmaet Haavind

"Det er helt sentralt at alle ansatte forstår bakgrunnen for og nødvendigheten av en nedbemanningsprosess. De ansatte må også oppleve at prosessen gjennomføres på en riktig og ryddig måte, med åpen og ærlig kommunikasjon."

Kari Bergeius Andersen

Partner - Storeng Beck & Due Lund

"Spørsmålet om rettferdighet kommer oftest på spissen ved utvelgelsen av hvem som må gå og hvem som får bli. Det er viktig å ha klare utvelgelseskriterier og å invitere med seg de ansatte til dialog, enten ved etablerte tillitsvalgte eller nyvalgte representanter som bør få hjelp til å representere sine kolleger."