Olje og gass markedet er kapitalkrevende og bruken av digital teknologi er essensiell, spesielt for prosjektgjennomføring. Svingninger i råoljeprisen gjorde det klart at konsolidert praksis ikke er nok lengre. Krefter innen teknologien endrer måten kapital prosjekter defineres, hvordan de styres, utføres og leveres. Mens industrien fremdeles strever for å øke effektiviteten, få mer effektiv kontroll på kostnader, og å maksimere avkastningen på både utgifter og investeringer.

– Mitt forslag - spesielt for C-level management – er seriøst å vurdere bruk av ekte digital teknologi, og å akseptere idéen om at dette er en mulighet mer enn en utfordring, sier Maurizio M. Granata, Business Development Consultant, Intergraph® PP&M.

Når digitale prioriteringer vurderes, bør ledelsen identifisere teknologier og applikasjoner som har størst mulig innvirkning.

– Dersom selskaper med fokus på prosjektgjennomføring er bekymret, er det smart å foreslå en investering i en digital løsning for prosjekt- og kostnadskontroll – slik som EcoSys EPC ™. En slik prioritering bør være øverst på listen, sier Granata.

Ingen digital transformasjon uten endringsledelse

Digital teknologi endrer livene våre på alle arenaer. Det påvirker måten vi kommuniserer, holder oss informert, reiser og tar vare på våre minner. Med andre ord har digital teknologi potensiale til å gjøre store endringer i måten bedrifter samhandler og hvordan de betjener sine kunder. Dette burde sees som en styrke som kan ha positiv innvirkning i allerede eksisterende måter å drive forretning på. Nettopp for å forbedre allerede eksisterende prosesser. I tillegg endrer den radikalt konsernforretningsmodeller, noe som betyr flere muligheter for samarbeid og samhandling til et lavere kostnadsnivå.

– Ofte er utfordringer knyttet til digital teknologi ikke direkte relatert til teknologien, men til bedriftskulturen og motstand mot endring, sier Granata.

Digitalisering krever samarbeid mellom alle avdelinger for å fange opp felles fordeler for hele virksomheten. Videre, fordi digitalisering har stor innvirkning på hvordan mennesker arbeider, er det viktig å bygge opp en business tilpasset de ansattes ønsker og behov.

- Faktisk oppnår ingen organisasjon en vellykket digital transformasjon uten en gjennomtenkt tilnærming til endringsledelse. Menneskene som tar i bruk teknologien i sitt daglige arbeid er de som vil skape merverdi, sier Granata.

Kontroll på prosjektutvikling

EcoSys EPC Enterprise Planning & Control er et interessant eksempel på en digital teknologi. Det er en totalt web-basert prosjekt- og kostnadskontroll plattform, som kan konfigureres til å tilpasses alt av kontroll på kostnader, budsjetter og framdrift, fra det laveste og minste kostnadselement og opp til virksomhetsnivå. Løsningen blir komplett med en stor samling av web-tjenester, og APIer, gatewayer og programvare adaptere som gir smidig integrasjon til så og si alle tredjeparts systemer.

– Dette gir prosjektkontrollere og kostnadskontrollingeniører umiddelbar mulighet til å ta vekk lavt prioriterte prosjekt eller arbeidsoppgaver fra sine daglige gjøremål. Det gir de mer tid til å gjennomføre verdifulle høyt prioriterte prosjekter og arbeidsoppgaver i mer kostnadssensitive og virksomhetskritiske disipliner, som for eksempel å kontrollere prosjektets ytelse og framdrift, sier Granata.