Et av selskapene som merker endringene er Origo Solutions. Selskapet ivaretar sikkerheten på olje- og gassplattformer. Statoil er nå i ferd med å ta i bruk et helt nytt trådløst system til gassdeteksjon, forteller Direktør for Brann og gass deteksjons divisjon i Origo Solutions, Ådne Baer-Olsen.

- Vi har en rammeavtale på alle Statoils plattformer, og vi er nå i ferd med å installere en ny, trådløs gassdetektor ute hos våre kunder offshore. Dette er et helt nytt produkt som er utviklet og produsert i Norge. Tradisjonelt gjøres deteksjonen via en hardwire kobling, men nå vil det være mulig å gjennomføre det trådløst. Det gir kundene enorm fleksibilitet, med mulighet for å oppgradere raskt, og å sikre områder som trenger mer deteksjon. Det sparer også kundene for store kostnader, sier han og tilføyer:

- Det koster rundt 50 000 kroner per meter å legge en kabel i Nordsjøen. Vi regner rundt en million kroner å installere en hardwire detektor.

En revolusjon

Slik som introduseringen av iPhone i telefonmarkedet, og Tesla i bilmarkedet, representerer også trådløs deteksjon mer enn en evolusjon i olje- og gassmarkedet. Dette er en revolusjon for industrien, ifølge Baer-Olsen.

- Det er en enorm internasjonal interesse. Norge brukes som en referanse innen sikkerhet. Vi verdsetter liv veldig høyt. Statoil har de høyeste kravene til sikkerhet i verden. I tillegg til trådløs deteksjon distribuerer Origo også to andre nyvinninger: En visuell flammedetektor og en ultrasonisk lekkasjedetektor, forteller han.

- Nå endres oppfatningen. Det er ikke lenger det gamle, tradisjonelle som gjelder. Som en konsekvens av Statoils Step-prosjekt våkner bransjen og ser på ny teknologi for å muliggjøre gjennomføring av prosjekter med nye krav fra kundene, avslutter Baer-Olsen.