- Dette er et nytt verktøy som effektiviserer subsea sementeringsoperasjonene fra flyterigg. Siden verktøyet kom på markedet i 2012 har vi gjennomført 21 vellykkede operasjoner uten hendelser av noen art, så verktøyet er «field proven» og vi ser at operatører som Total, BP og Lundin, som har gjennomført operasjoner med CLA, ønsker å benytte denne metoden igjen og igjen, sier Harald Wahl Breivik som er produktdirektør i Wellpartner AS.

Store besparelser

Oljebransjen er inne i en periode der de leter etter stadig nye områder der de kan redusere kostnader. Det viser seg at CLA-verktøyet sparer brukerne for cirka én million kroner netto per brønn.

- Årsaken er blant annet at man sparer riggtid sammenlignet med den konvensjonelle måten å gjennomføre en sementeringsoperasjon på, fortsetter Breivik.

HMS-gevinst

Bruk av CLA-verktøyet gir også store HMS-gevinster. Blant annet reduseres behovet for å arbeide i høyden hvor mannskapet må bruke ridebelte. I tillegg reduseres den operasjonelle risikoen ved at man minimaliserer den tiden man står uten sirkulasjon eller bevegelse i borestrengen i forbindelse med oppkoblingen av sementeringsutstyret.

- Vi mener også at håndteringen av sementeringsustyret er enklere ved bruk av CLA.

- Vi mener også at håndteringen av sementeringsustyret er enklere ved bruk av CLA. I dag lagrer man ofte utstyret oppe i boretårnet så lenge som fjorten dager før man trenger det. Vår metode tillater at sementeringshodet isteden plukkes opp og installeres rett før det skal brukes og ikke fjorten dager før, forklarer Breivik.

Godt mottatt i markedet

Siden introduksjonen av CLA, har WellPartner opplevd en økende interesse for verktøyet. WellPartner har bygget nye og økt antall tilgjengelige verktøy, og inngikk også nylig en avtale med Haliburton som vil tilby CLA-verktøyet i sine fremtidige operasjoner.

Dekker hele verdikjeden

Wellpartner’s 35 ansatte som jobber innenfor forretningsområdet for produkter og tjenester leverer alle tjenester relatert til utleie av våre verktøy, inkludert ingeniørtjenester, bygging, operasjonsplanlegging og installasjon på feltet.

Forretningsområdet til WellPartner er i brønntilkomstsystemer mot subsea brønner, både for konvensjonelle og oppjekkbare borerigger. De har noen spesialprodukter, som for eksempel CLA’en som benyttes til installasjon av brønnhoder subsea og andre spesialprodukter for subsea komplettering.

- I tillegg driver vi med tilrettelegging av operasjonene vi gjør, både i forhold til riggintegrasjonsaktiviteter, prosedyrer og personell. Så vi kan levere alt som skal til for å gjøre en kostnadseffektiv og sikker operasjon. Men det aller viktigste er at vi hele tiden arbeider hardt for å finne løsninger som gjør det mulig å gjennomføre offshoreoperasjoner på en smartere og rimeligere måte, sier produktdirektør Harald Wahl Breivik.