Bioøkonomien er den neste oljen. Men vi har ikke råd til at politikerne kommer halsende etter næringslivet. Mange land, deriblant våre naboland, satser hardt på å bruke fornybare ressurser til å lage produkter innen farmasi, medisin, kosmetikk og næringsmiddelindustri. Landbruket kan være utgangspunkt for at Norge inntar en verdensledende posisjon innen høyverdiprodukter som fôringredienser, biomaterialer og biokjemikaler i tillegg til mat.

Økt verdiskapinger er mulig

Verdiskapingen i de grønne næringene kan vokse fra 250 til 1000 milliarder de neste tiår.
Slike økonomiske muligheter bør engasjere norske politikere i 2016. Med oljealderen på hell, må norsk økonomi utnytte de muligheter som ligger i økt verdiskaping fra jord, skog og hav. Mens vi venter på konklusjonene fra regjeringsoppnevnte Grønn skattekommisjon, vil den bebudede bioøkonomistrategien være en ypperlig anledning til å sette fart i fremtidens fornybare verdiskaping.

Norges muligheter

Dagens fiskeoppdrettseventyr er et ektefødt barn av norsk landbruksforskning. Nå forsker vi på om fremtidens husdyrfôr kan dyrkes i havet og i skogen gjennom storprosjektet «Foods of Norway». Dersom vi kan erstatte soya med norsk produsert protein, vil det være et globalt tilsvar på en mer bærekraftig matproduksjon.  Norge har begrenset dyrkbart areal, men vi har store skogsområder og en lang kystlinje. Vi må ut i skogen og ned i havet der biomassen er. Allerede nå er norsk bønder, gjennom landbrukssamvirkene, i ferd med å posisjonere seg innen nye områder som genetikk og høyverdiprodukter. Utgangspunktet er som alltid en verdensledende posisjon for dyrevelferd og kanskje verdens tryggeste matproduksjon.  Alt ligger til rette for at teknologi og naturressurser i samspill kan og bør bli den viktigste vekstfaktoren for norsk økonomi, arbeidsplasser og velferd de neste tiårene.

Fremtidsjordbruket er bærekraftig – det må det være!

Det grønne skiftet kommer ikke – vi ER i det grønne skiftet. Kursen må stakes ut nå.
Når verdiskapingen kan tredobles, samtidig som forbrukerne sikres på nok, trygg og sunn mat, står landbruket klar til å samarbeide med alle gode krefter for å gjøre mulighetene til virkelighet.

Av: Ola Hedstein, Administrerende Direktør, Norsk Landbrukssamvirke