Tanken er å bruke arealene i nærheten av anlegget til grønnsaksproduksjon i veksthus. På den måten kan biogjødsel og CO2 fra biogassproduksjonen brukes som innsatsfaktorer i produksjonen av grønnsaker på en klimanøytral måte.

I tradisjonell tomatproduksjon trenger man CO2 for å stimulere vekst. Hvis man dobler eller tredobler CO2-nivået i forhold til det som er i atmosfæren vokser plantene fortere og således øker matproduksjonen.

Såpebobler i mellomrommet mellom de transparente veggene og takene i veksthuset sørger for stillestående luft. Dette gir spesielt gode isolasjonsegenskaper og vil gi et energiforbruk som er 80 til 90 prosent lavere enn i et tradisjonelt veksthus.

Pilotprosjekt

Det første veksthuset, som er et pilotprosjekt på 1 500 kvadratmeter, skal etter planen stå ferdig for prøvedrift i september 2016. Dette veksthuset bruker en alternativ form for isolasjon, nemlig såpebobler, og har fått navnet BBBLs (uttales som «bubbles» på engelsk).

Såpebobler i mellomrommet mellom de transparente veggene og takene i veksthuset sørger for stillestående luft. Dette gir spesielt gode isolasjonsegenskaper og vil gi et energiforbruk som er 80 til 90 prosent lavere enn i et tradisjonelt veksthus. Siden såpeboblene er transparente slippes det samtidig nok lys igjennom til at plantene gror.

- Planen vår er å starte med testdyrking av tomater i september neste år. Da går vi inn i en testperiode som varer i minimum tolv måneder og hvor vi vil kontrollere hvordan alt fungerer i stor målestokk. Hvis alt virker som det skal når vi dyrker tomater, er det mange andre produkter som også vil bli vellykket i dette veksthuset. Blir prosjektet like vellykket som vi håper og tror, kan vi kanskje skalere opp anlegget med veksthus som dekker rundt 100 mål i direkte tilknytning til biogassanlegget, sier Bjørnar Bjelland som er prosjektleder fra Grønn Næringskompetanse.

- Hvis alt virker som det skal når vi dyrker tomater, er det mange andre produkter som også vil bli vellykket i dette veksthuset.

Nye muligheter

En rekke spennende muligheter åpner seg hvis pilotprosjektet viser seg vellykket. Da kan gartnerianlegget skaleres opp slik at det benytter biogjødsel og samtidig fanger all CO2 som biogassanlegget genererer.

- Anlegget produserer CO2 hver time hele året, og derfor skal også grønnsaksproduksjonen være helårlig og dimensjoneres i forhold til hvor mye CO2 fabrikken leverer, forklarer Ernst Skalleberg fra Skalleberg Gartneri.

- Siden dyrkingen skjer i veksthus kan det også hende at vi kan begynne å dyrke ulike grønnsakssorter til andre årstider enn det vi vanligvis gjør i Norge. Det kan også kanskje føre til mindre grønnsaksimport fra utlandet på sikt, fortsetter han.

Denne måten å tenke konsentrert matproduksjon med CO2-fangst der landbruket er selve fundamentet, er et nytt skritt videre og åpner for vanvittige muligheter.