UrbanFeed kombinerer oppdrettsanlegg for fisk, drivhus, avfallshåndtering og skybaserte dataanalyser. Målet er å bygge et pilotanlegg, aller helst på fengselsøya Bastøy i Vestfold. "For Bastøy fengsel er det vesentlig at vi gir innsatte kompetanse i en fremtidsrettet og viktig næring. Dette er helt i tråd med vår human-økologiske ideologi og vil bidra til å øke innsattes sjanse på det ordinære arbeidsmarkedet og gjennom det redusere ny kriminalitet", sier Fengselsleder Tom Eberhardt

Daglig leder Rita Westvik kaller dette blågrønne prosjektet et kinderegg, som vil lønne seg både for investorer, miljøet og samfunnsregnskapet. ”Dersom vi lykkes vil denne smarte urbane matproduksjonsenheten ha et stort potensial for videre kommersialisering” sier Westvik, som inviterer til privat-offentlig samarbeid om å realisere piloten.

Kunnskapen som utvikles vil være både viktig og anvendelig for andre som vil produsere mat i lukkede omgivelser, både i by og land, her hjemme og i andre land. Urbaniseringen foregår i et akselererende tempo, og urban matproduksjon kan være en nøkkel til matforsyning til verdens voksende befolkning og utvikling av produktive, smarte byer. Prosjektet vil også på sikt bidra til bedre og mer konkret forståelse av hvordan vi kan utvikle bioøkonomien på flere områder.

UrbanFeed eies av Aqua Optima og Rita Westvik.  Aqua Optima er et globalt ledende selskap på sitt felt som leverer et egenutviklet anlegg for landbasert fiskeoppdrett basert på resirkulering av vann (RAS). Rita Westvik har bakgrunn fra politikk, medier og forskning/foresight og leder utviklingsarbeidet med prosjektet, som har fått forprosjektstøtte fra Innovasjon Norge.

”Optimalisering av vekstbetingelser og helårs drift er nøkkelen til gode avlinger, både av fisk og grønt”, sier Rita Westvik. To sentrale partnere for UrbanFeed er Altran Norge AS og SolaRoof.  SolaRoof baserer sine lukkede veksthus-løsninger på miljøvennlig design for helårlig produksjon og kan bygges i alle klimasoner. Doble plast-vegger fylles automatisk med (såpe)bobler og er en svært effektiv og smart løsning når temperaturene skal optimaliseres og justeres.

Resirkulering av restråstoff, bruk av fiskeslam til plantefôr, utnyttelse av CO2 fra fiskeanlegget til plantene, lavt energiforbruk og tilnærmet null-CO2-utslipp er noen av fordelene UrbanFeed vi vil utvikle og utforske. Altran Norge AS er et konsulentselskap som leverer innovative løsninger og rådgivning til selskaper med en miljøvennlig og sosialt positiv profil. Selskapet fokuserer på løsninger innen Internt of Things, som for eksempel elektroniske overvåkingssystemer. 

Altran vil bidra til å utvikle og levere sensorer for datainnsamling i skyen og dataanalyser. Selskapet har stor vilje til å ta risiko i nye og innovative prosjekter. "UrbanFeed er et innovativt prosjekt som kan bidra til løsninger på tre av samfunnets store utfordringer; miljøvennlig matproduksjon til en stadig større befolkning, smartere og mer produktive byer og reduksjon av klimautslipp. Vår tids utfordringer krever nye tanker og nye løsninger og det er derfor Altran ønsker å bidra", sier Rune Larsen, CEO i Atran Norge AS.

www.urbanfeed.no