Markedet for melk er i dag i balanse, og med økt ytelse per melkeku vil antallet melkekyr fortsatt antas å synke. Andelen av storfekjøtt fra ammekua utgjør i dag om lag 30 % og for å dekke markedets behov for storfekjøtt må vi i dag importere om lag 10000 tonn

- Det er i dette bilde ammekua spiller en viktig rolle. Mens inntekta på melkebruket kommer fra melk og kjøtt, så kommer inntekta til ammekubonden bare fra kjøttet, sier Erlend Røhnebæk som er kjøttfebonde fra Brandval utenfor Kongsvinger.

Kjøttkvalitet

- Du og jeg vil neppe merke noe særlig smaksforskjell på biff fra en ammeku eller biff fra en melkeku, men ammekuene gis en bedre slakteklasse på slakteriene enn melkekuene. Årsaken er at disse dyrene utvikler en større andel muskler i forhold til bein enn melkekuene, forklarer Røhne.

- Disse dyrene er jo også avlet frem med kjøttproduksjon for øyet, og derfor scorer de også høyt på nettopp disse egenskapene.

Fremtidsutsikter

I dag tilsvarer underdekningen et sted mellom 35 og 40 000 kyr, og frem til 2025 skulle vi kanskje hatt 50 til 60 000 flere ammekyr ifølge beregninger som er gjort med bakgrunn i forventet befolkningsvekst i Norge.

- Vi ser nok for oss at populasjonene av melkekuer og ammekuer etter hvert blir like store, men det krever politisk velvilje siden denne produksjonen er avhengig av en større grad av overføringer, for å opprettholde nødvendig inntekt i ammekuproduksjonen.

Siden det blir færre melkekyr, må vi og stille spørsmålet hva vi skal gjøre med det graset som da frigjøres. Alternativer er flere ammekyr eller sauer avslutter Røhnebæk.