Alle matvarer har en datostempling med ”best før” eller ”siste forbruksdag” som fastsettes av den enkelte produsent. Holdbarheten baseres på antatt gjennomsnittstemperatur fra produsent via butikk og hjem til kjøleskapet ditt.

Ved fastsettelse av holdbarhet legger produsentene gjerne inn risikomarginer for å sikre at forbruker ikke får dårlig mat før utgått dato. Det betyr at maten ofte kan være fullgod også etter at stemplingsdatoen er passert. Sammen med andre faktorer, bidrar denne sikkerhetsmarginen til at norske husholdninger kaster mat for cirka ti milliarder kroner i året – tilsvarende 340 000 tonn matavfall.

Holdbarhetsindikatoren Keep-it tar hensyn til temperaturen hele veien fra produsent til forbruker, og viser derfor den virkelige holdbarheten til forskjell fra den tradisjonelle datostemplingen som er et estimat.

Store fordeler for forbrukerne

- Med Keep-it ser forbrukeren allerede i butikken om produktet er oppbevart korrekt eller ikke. Det fremgår helt klart av indikatoren hvor mange dager ferskvaren virkelig har igjen av holdbarheten, her er det ingen estimater, datostempling eller gjetting, men korrekt informasjon. Når man kommer hjem fortsetter indikatoren å registrere temperatur, på den måten får man også sjekket at temperaturen i kjøleskapet er som den skal eller om det er for varmt, forklarer Kristen A. Hovland som er administrerende direktør i Keep-it Technologies.

- Når man har kjøpt inn mye forskjellig fersk mat kan man også bruke Keep-it for å avgjøre hvilket produkt man bør benytte først. Keep-it indikatoren på laksen viser kanskje en holdbarhet på fire dager, mens kyllingen bare har to dager igjen, og da velger man kanskje å ta kyllingen til middag i dag.

Rema valgte Keep-it

- Det som er forbrukerens fordel er like mye vår fordel, sier ferskvaredirektør i Rema 1000, Martin Klafstad.

De valgte å prøve ordningen første gang, på noen ganske få produkter i 2011, og har senere utvidet bruken av Keep-it:

- Vi vet at forbrukerne våre er mest engstelige for holdbarheten på kylling- og fiskeproduktene, og derfor er det naturlig at vi bruker Keep-it i størst grad på disse produktene. Forbrukerne får enda mer korrekt informasjon om produktets holdbarhet, noe som øker mattryggheten. For oss er dette også veldig bra siden det hjelper oss å kvalitetssikre at varene transporteres og lagres med korrekt temperatur gjennom hele logistikkoperasjonen, sier Klafstad.

Klafstad forteller også at Keep-it-indikatoren gjør at Rema kan selge varer som egentlig har utgått på dato til en litt lavere pris, siden de er helt sikre på at produktet fortsatt er holdbart hvis Keep-it indikerer det.

Vant innovasjonspris

På EAT-konferansen i Stockholm ble Keep-it kåret til vinner av Local EAT Award i konkurranse med over 200 norske og svenske prosjekter.

- Juryen trakk blant annet frem at vinneren hadde funnet opp en fremtidsrettet måte å forbedre systemet som viser matprodukters holdbarhet. Dette kan bidra til at store mengder sunn mat spises i stedet for å kastes, derfor har en slik tilnærming et enormt globalt potensial, sier Dag Hvaring som er senior director partnerships i EAT Initiative.

Hvert år kastes det over 360 000 tonn mat som kunne ha vært spist i Norge. Næringsmiddelprodusenter, dagligvarehandelen og forbrukere kaster mye mat som kunne vært spist, det vi kaller matsvinn. Både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi er det viktig å få redusert dette matsvinnet.

Totalt var matsvinnet på 361 000 tonn i 2014:

  •    60 000 tonn matsvinn i matindustrien
  •      2 000 tonn matsvinn i grossistleddet
  •    68 000 tonn matsvinn i butikkleddet
  •  231 000 tonn matsvinn hos forbrukerne

Kilde: matsvinn.no