– PAT er et sett av verktøy eller teknikker anbefalt av Federal Drug Administration i USA (FDA) for å designe, analysere og kontrollere produksjonsprosesser. Denne teknologien utgjør et rammeverk for å gjennomføre best mulig produksjon også av næringsmidler, forteller Geir Tøgersen, Market Specialist Food hos Prediktor AS.

PAT er ikke et nytt verktøy, men har siden FDA gikk ut med anbefalinger for «Best Manufacturing Practice» basert på PAT i 2006, fått økt anvendelse innenfor farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien.

– PAT passer like godt ved produksjon av næringsmidler som innen farmasøytisk industri og all annen produksjon basert på organisk materiale. Man kan si at mange av utfordringene og prosessene i de nevnte næringene er felles. Med PAT kan man øke presisjonen i fremstilling av produkter.

Sikrer kvalitet

Tradisjonelle produksjonsmetoder er basert på stikkprøvebasert kontroll av råvarer og ferdigvarer, mens PAT anbefaler at flest mulig kontroller automatiseres og utføres som en del av selve produksjonsprosessen.

Tøgersen forklarer at biologiske råvarer kjennetegnes av stor variasjon i sammensetning og kvalitetsegenskaper, selv om de for øyet ser like ut. Bruk av moderne sensor- og programvareteknologi tillater i større grad at man analyserer råvarer og halvfabrikata i sanntid og korrigerer produksjonen fortløpende.

– Vi ser en rask utvikling mot mindre og rimeligere sensorer som tillater stadig flere analyser også av hver enkelt mellomprodukt og ferdigvare. På den måten kan man sikre produksjon av produkter med jevnere kvalitet og sammensetning. Det er dette som er noe av hovedhensikten bak PAT.

– Forbedret presisjon og kontroll i produksjonsprosessen gjør det også lettere å tilpasse produksjonen til nye råvarer,  produkter og reguleringer.

Forbedret lønnsomhet i produksjonen

Tøgersen forteller at man gjennom bruk av PAT kan oppnå bedre effektivitet og lønnsomhet.

– Man opplever redusert bruk av tidkrevende analyser på lab som en konsekvens av flere sensorer anvendt direkte i produksjonsprosessen, som gir økt effektivitet og forbedret innsikt i produksjonsprosessene.

– Tidlig og automatisk deteksjon av avvik og korreksjon av produktsammensetning og prosesser gir også forbedret utnyttelse av råvarene, og mindre vrak- og feilproduksjon. Råvarekostnadene, som utgjør en betydelig del av de totale produksjonskostnadene, blir dermed redusert.