Det globale kaffemarkedet står overfor en stor utfordring; klimaforandringer. Klimaforandringen medfører stigende temperaturer og nye nedbørsmønstre, og påvirker derfor forusetningene for kaffedyrking [1], og særlig for Arabica-bønnen – nordmenns foretrukne kaffebønne. Gamle, syke kaffetrær som gir lavere avkastning og kaffebønder som søker seg mot andre yrker er to av faktorene som utfordrer nordmenns tilgang på kaffe.

- Hvis vi skal sikre tilgangen på kvalitetskaffe i fremtiden, er vi nødt til å sikre en mer bærekraftig produksjon for verdens kaffebønder. Det tar typisk to til tre år før et tre blir profitabelt for bonden, men så leverer det også kaffebønner i 20-25 år. Derfor vil vi veldig fort kunne se resultatet av en mer bærekraftig produksjon, sier kategoriansvarlig for kaffe i Nestlé Norge, Angelika Rosenberg.

220 millioner nye kaffetrær

Nestlé har lansert NESCAFÉ-planen, som et globalt initiativ for å samle og ansvarliggjøre alle ledd, fra kaffedyrking, via produksjonspraksis til konsum. Målsetningen er å plante 220 millioner kaffetrær innen 2020, utdanne mer enn 400 tusen bønder i bærekraftige metoder og sikre at alle grønne kaffebønner kjøpt og solgt av NESCAFÉ i Norden er 100 prosent 4C-kompatible innen 2016 [2].

Et mer bærekraftig kaffeforbruk kan kun oppnås dersom forbrukerne blir mer oppmerksomme på den kaffen de drikker. Derfor ønsker NESCAFÉ å engasjere forbrukerne i ambisjonen om å sikre den langsiktige dyrkingen av kvalitetskaffe.

- Forbrukerne kan være med på å støtte NESCAFÉ-planen direkte. For hver SMARTPACK som blir solgt i Norge, donerer NESCAFÉ ett nytt tre til en kaffebonde. I tillegg bidrar forpakningen til å minske den miljømessige påvirkningen, forklarer Rosenberg.

Nyt kaffen ansvarlig

Den prisbelønte journalisten Maja Wallengren har brukt mer enn 20 år på å samle inn data om de direkte sosioøkonomiske ringvirkningene kaffebønder lever med hver dag. Hun påpeker at den økende globale etterspørselen etter kaffe krever langt mer ambisiøse, bærekraftige løsninger enn de vi har i dag. Ifølge kaffeeksperten må både bedrifter og forbrukere ta mer ansvar dersom nordmenn ikke skal risikere å gå en fremtid uten kaffe i møte.

- Norske forbrukere har en lang og stolt tradisjon med å drikke kvalitetskaffe. De er også vant til å vurdere kaffens miljømessige og sosiale konsekvenser i områdene der den kommer fra, forklarer Rosenberg, som oppfordrer norske forbrukere til å tenke før de drikker kaffe.

- I tiden fremover vil det bli enda viktigere å kjenne til kaffens miljøpåvirkninger når vi kjøper produktet i Norge. Dersom vi ønsker å være i stand til å nyte kaffe også i fremtiden, må dette være en av faktorene vi vurderer, hver gang vi kjøper kaffe.

Ifølge Rosenberg har verdens kaffeproduksjon stagnert siden 2001, med et tilbud som ikke kan overskride 130-140 millioner kaffesekker per år. Konsekvensen er at forbrukerne står overfor et underskudd på minst 10-12 millioner sekker allerede i år.

- Internasjonalt er det veldig lite som gjøres for å rette opp i ubalansen. I tillegg til klimautfordringene, må flertallet av verdens kaffeprodusenter også håndtere komplekse sosioøkonomiske utfordringer. Altfor mange mennesker prøver å overleve av det som i dag har blitt alt for lite jord. Dette har ført til at bønder ikke får tilstrekkelig avkastning som de kan leve av, med mindre de får finansieringshjelp og bistand til å bytte ut gamle trær. Dette dekkes opp i NESCAFÉ-planen, forklarer Rosenberg.

Etterspørselen er ventet å øke til 165-170 millioner kaffesekker allerede i 2020, og krever en økning i grønn kaffeproduksjon på rundt 15 til 20 prosent.

Kilder:
1. Projected Shifts in Coffea Arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Change
2. Common Code for the Coffee Community Association.