- Valget falt på Landbruksforsikring. De var veldig lette og kommunisere med og ga meg følelsen av at de la best mulig til rette for meg som kunde, sier Hans Ellef Wettre.

Nå er han er egentlig pensjonist, men bor på gården ved Oslofjorden i Asker. Tidligere drev han med korn, men nå har han gressproduksjon på den 150 mål store eiendommen.

- Vi har ganske mye som skal forsikres, og vi flyttet alt av forsikringer på eiendom, bygninger, innbo, maskiner og reise til Landbruksforsikring, forteller Hans Ellef.

Foreløpig har det ikke vært behov for driftsavbruddsforsikring, men den spreke pensjonisten har planer om å utvide virksomheten, og da kan også det bli aktuelt:

- Jeg planlegger å starte et mikrobryggeri hvor jeg skal brygge øl sammen med sønnen min, og med en slik virksomhet kan det nok bli aktuelt å skaffe driftsavbruddsforsikring, sier han.

Hans forteller at han ble tatt godt imot hos Landbruksforsikring, at de var lette å kommunisere med og at de hadde god oppfølging i prosessen.

- De var også konkurransedyktige på pris, og samvirkeprinsippet som eierskapet i forsikringsselskapet er tuftet på tiltaler meg. Det var også en grunn til at vi valgte nettopp dette selskapet, forklarer Hans Ellef.

Bondens eget forsikringsselskap

- Vi er et selskap som forstår landbruket, produksjonen og de spesielle utfordringene som bonden står overfor for å tilpasse våre løsninger til bondens behov, sier Petter Justnes som er leder for salg og marked i Landbruksforsikring.

Landbruksforsikring er et forholdsvis lite forsikringsselskap som ble startet i 2001 og som har spesialisert seg på forsikringsløsninger rettet mot aktører i landbruksnæringen. Selskapet er bygget opp på samvirkemodellen hvor de største eierne er Landkreditt Bank, Nortura, Skogbrand Forsikring, TINE og Felleskjøpet.

- På mange måter kan du si at vi indirekte eies av bonden, og en av grunnene til at vi opplever en så sterk vekst kan skyldes dette. Men det er også fordi vi utfordrer de store selskapene, har skreddersydde løsninger for landbruket og er et lite og dynamisk selskap med korte beslutningsveier, forklarer Justnes.

- Alle som arbeider hos oss, enten man er kunderådgiver eller administrerende direktør, har dessuten forståelse for landbruket og hvilke utfordringer de står overfor.

Agentnettverk, internett og rådgivning

Hovedkontoret til Landbruksforsikring er i Oslo, men de er nærmest landsdekkende gjennom et stort nettverk av agenter. Selskapet er dessuten det eneste forsikringsselskapet som selger landbruksforsikringer over internett i Skandinavia, noe som har vært en stor suksess og som har bidratt til en solid vekst de senere årene.

- I tillegg har vi egne landbruksrådgivere som reiser på gårdsbesøk hjem til bonden for å diskutere forsikringsløsninger, sier Justnes.