Av: Ola Hedstein, administrerende direktør,
       Norsk Landbrukssamvirke

For norsk landbruk er det gode nyheter!

Samvirkebonden er den største og mest langsiktige investorgruppen i landets største fastlandsindustri. Samvirkebonden - som produsent og industriutvikler - kan være en katalysator for det grønne skiftet og etableringen av en sterk bioøkonomi. De bondeeide bedriftene i matindustrien har industrielle og teknologiske forutsetninger for å være sterke bidragsytere for norsk økonomi i omstilling.

Norsk landbruk bruker minst sprøytemidler i Europa

I en mer bærekraftig verden er det nødvendig å ta i bruk fornybare naturressurser som jord, skog og hav på en offensiv måte. De største utfordringene i internasjonal jord­bruks­produksjon er dyresykdommer, antibiotikaforbruk og -resistens.

Norsk landbruk er i en unik posisjon globalt. Vi bruker minst sprøytemidler på frukt og grønt i Europa.

I tillegg er vi det mest restriktive landet på bruk av antibiotika til husdyr. Det gjør oss i stand til å levere tryggere og mer bærekraftig mat slik forbrukerne etterspør. Gjennom langsiktig nasjonal forvaltning, teknologiutvikling og et fremoverlent eierskap i matindustrien har den norske bonden skapt en moderne og innovativ landbruksnæring.

Norsk husdyravl er verdensledende

Dagens fiskeoppdrettseventyr er et ektefødt barn av norsk landbruksforskning. Nå forsker vi på om fremtidens husdyrfôr kan dyrkes i havet. Dersom vi kan erstatte soya med protein fra alger i egne naturressurser vil det være lønnsomt og bærekraftig på alle måter.

Norsk husdyravl er internasjonalt anerkjent. Det norske selskapet Topigs Norsvin eksporterer åtte millioner doser svinesæd til produsenter over hele verden.

50 prosent av norske kuskinn blir brukt i merkevarer fra Prada, Cartier og Hugo Boss. Disse eksemplene representerer et stort verdiskapingspotensial. Vi er stolt av at verden har fått øynene opp for de unike kvalitetene ved norsk landbruk.

Hav og land er stappfullt av fornybare ressurser

Norge har alltid levd av bioøkonomien. I flere hundre år har vi utnyttet fornybare naturressurser. Det er den fossile femtiårsperioden som er unntaket. Norsk velstand er tuftet på forbilledlig forvaltning av vannkraft, olje og gass. Fremdeles er hav, jord og skog stappfullt av fornybare naturressurser. Norge har fremragende forskere på feltet og vi har kapital i landet til å satse - hvis vi bare vil.

Dette gir norsk landbruk, skog og matproduksjon en rekke komparative fortrinn. Det er fullt mulig å utvikle en mer teknologidreven bruk av fornybare naturressurser og skape ny næringsaktivitet og økt verdiskaping.

Derfor burde det være en selvfølge at myndigheter og næringsliv sammen legger seg i selen for å utnytte disse mulighetene slik vi gjorde med vannkraften og oljen.

Kommersialiserbare ideer må utløse investeringer

Økt tilgang på risikokapital er avgjørende for at Norge ikke skal bli hengende etter i det globale racet om teknologidrevet verdiskaping i primærnæringene.

For å sikre økt lønnsomhet og økt verdiskapning må kommersialiserbare ideer utløse investeringer.

Vi mener dagens kapitalinstrumenter ikke er godt nok rettet mot behovet for å utløse privat og statlig kapital, og har blant annet tatt til orde for etablering av nytt fond for risikokapital slik at vi allerede nå kan styrke og videreutvikle fremtidsrettede arbeidsplasser.

Fornybare biologiske ressurser – en motor i norsk økonomi

Norsk landbrukssamvirke inviterer Stortinget til å legge til rette for nye industrieventyr som kan bidra til å finansiere vekst og velferd i fremtiden - enten det er subsea-plantasjer for proteinproduksjon eller eksport av skinn til den internasjonale moteindustrien. Dette er landbruksnæringens svar på regjeringens ønske om et grønt skifte.

Stortinget må langt sterkere uttrykke at det menes alvor med det grønne skiftet og at man ser kommersielle muligheter i primærnæringene.
Norge besitter enorme fornybare biologiske ressurser som kan og bør bli en motor i norsk økonomi og sikre vår alles velferd i fremtiden.
Norsk Landbrukssamvirke ønsker drahjelp av politikerne, men har ikke tid til å vente. Det grønne skiftet er her allerede og vi skal være en del av det.