– Det startet i en liten by som heter Garstang i England i 2000. Den ble utnevnt til verdens første Fairtrade-by, sier Cathrine M. Berg-Nielsen, prosjektansvarlig i Fairtrade Norge.

– Konseptet har spredd seg verden rundt og det finnes i dag 1500 Fairtrade-kommuner og -byer, fordelt på mer enn tyve land.

I Norge er det i dag 38 Fairtrade-kommuner. Sist ut er Sarpsborg som ble «sertifisert» i oktober i år.

Mye oppmerksomhet

Fairtrade-systemet ble opprettet i 1988 og skal hjelpe fattige småprodusenter i u-land til en bedre pris og bedre betingelser for varene de produserer. For hvert produkt finnes egne kriterier som sikrer produsentene en stabil og akseptabel inntekt, kreditt og langtidskontrakter.

– Fairtrade-kommunene får mye oppmerksomhet, og er et viktig for å spre kunnskap og interesse om Fairtrade og rettferdig handel i lokalsamfunnet, sier Berg-Nielsen, og legger til:
– Takket være det iherdige arbeidet mange Fairtrade-kommuner legger ned, løftes stadig flere bønder og arbeidere i utviklingsland ut av fattigdom.

Godt springbrett

For å få status som Fairtrade-kommune må et utvalg grunnkriterier som er satt av Fairtrade Norge oppfylles (se sidesak).

– Når kommunen oppnår status som en Fairtrade-kommune, skal det også drives et kontinuerlig arbeid i kommunen for å øke kunnskapen om etisk handel, og for å øke forbruket av Fairtrade-merkede produkter, sier Berg-Nielsen.

– Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som springbrett for andre initiativer innenfor miljø og rettferdighet.

FAKTA

 • Fairtrade-merket er en sertifiseringsordning som skal garantere at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeiderrettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons- og levekostnader.
   
 • Fairtrade Norge ble stiftet i 1997. I dag finner du blant annet kaffe, te, bananer, roser, ris, appelsinjuice, sjokolade, vin, sukker, iskrem og honning med Fairtrade-merket på i norske butikker.
   
 • Fairtrade gikk tidligere under navnet Max Havelaar, etter en romanfigur hos den nederlandske forfatteren Multatuli (Eduard Douwes Dekker). I romanen «Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company» (1860) blir hovedpersonen, som er offisiell utsending til Indonesia, opprørt over måten lokalbefolkningen behandles på. Dermed vekkes en voldsom rettferdighetssans.

 

FEM KRITERIER

Fem grunnleggende kriterier som må oppfylles for at norske kommuner skal få status som Fairtrade-kommune:
 

 1. 
Det skal serveres Fairtrade-merket kaffe i kommunens sentraladministrasjon, og på politiske møter. Videre må det dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen må minimum ha en representant fra kommunens administrasjon og anbefales å være bredt sammensatt.

   
 2. Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i lokale butikker og på serveringssteder.
   
 3. Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende. 

   
 4. Skolene i kommunen oppfordres til å arbeide for å få status som Fairtrade-skoler, tematisere Fairtrade i undervisningen og benytte seg av Fairtrade-merkede produkter. 

   
 5.  Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen og det oppfordres til at Fairtrade-kommunene tar del i Fairtrade Norge sine nasjonale aktiviteter og kampanjer.