5 spørsmål om Tomb

Hva slags skole er Tomb?

- Dette er historien om en gammel herregård på Øsfoldkysten. Den ble omgjort til jordbruksskole i 1939. Skolen er en privat, offentlig godkjent skole, med internat og fyller 75 år i år.

Hva slags utdanning tilbyr dere?

- Dette er en videregående skole hvor vi har naturbruk, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk. Nytt fra høsten 2015 er et tilbud om studiespesialisering, under forutsetning av offentlig godkjenning.

Hvem er de typiske elevene deres?

- Siden vi har internat er vi så heldig å ha elever fra hele landet som fyller de 140 internatplassene våre. Totalt har vi cirka 210 plasser.

Får man studiekompetanse på Tomb?

- Alle studieretningene våre kan føre til studiekompetanse.

Dere er spesielt opptatt av hest?

- Ja vi har et spesielt studietilbud for hesteinteresserte, og ikke minst har vi 36 stallplasser her, slik at elevene som har egen hest kan ta den med mens de går på skole hos oss.

 

På en gammel ærverdig herregård i Råde i Østfold ligger Tomb videregående skole med et internat hvor det er plass til 140 elever, det totale elevtallet er 210. Tidligere var skolen en ren jordbruksskole, men i dag tilbyr de utdanning i bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, generell studiekompetanse og naturbruk.

Spesialisering på hest

På Tomb har de lagt spesielt godt til rette for elever som vil lære mer om hest.

- Det første året på naturbruk kan de derfor velge hest som valgfag. Det andre året kan elevene enten velge landbruk, eller hest- og hovslagerfag. Fra denne linjen kan elevene gå to år i lære for å ta fagbrev som hovslager eller som hestefaglært, alternativt kan de ta allmennfaglig påbygging det tredje året og få generell studiekompetanse, noe de fleste gjør, sier Anette Oppegaard Kvarme som er lærer i hestefag.

Studiene er svært praktisk rettet med en praksisdag i uka og fire dager teori. De som har valgt hestefag er da mye i stallen og ute med hestene.

Hest og mennesker

- Vi har valgt å spesialisere oss på hest i arbeid med mennesker, siden vi ser at hest benyttes i langt større grad enn tidligere som et helsefremmende tiltak, og som tilbud for mennesker som opplever spesielle utfordringer i hverdagen sin. Derfor besøker vi mange institusjoner og lærer hvordan de jobber i praksis med hest og mennesker. For det er mange av elevene som senere kan tenke seg å inkludere hest i et yrke hvor de arbeider med mennesker, forklarer Oppegaard Kvarme.

En av elevene, Nina Bråthen (18) fra Hadeland, fikk ta med seg sin egen hest da hun startet på skolen i fjor og hun er godt fornøyd:

- Jeg trives kjempegodt, særlig fordi det vi lærer er så praktisk rettet. Tidligere begynte jeg på vanlig studiespesialisering, men det gikk ikke så bra og endte med at jeg droppet ut, men etter at jeg kom hit så har alt blitt mye bedre. Vi lærer om ting jeg liker, og ikke minst var det fint at jeg fikk ta med meg hesten min, sier hun.

Dissekerte hest

Nina forteller også om en spesiell opplevelse hun hadde da en av hestene ved skolen måtte avlives:

- Da ble det bestemt at vi skulle dissekere hesten og det var både spennende og lærerikt. Vi lærte masse om hestens anatomi og forsto mye bedre hva som skjedde de ulike stedene i kroppen på hesten og lærte om de forskjellige organene. Vi målte og veide mange av dem og blant annet målte vi opp tynntarmen som viste seg å være 24 meter lang.

Ekskursjoner

Undervisningen på Tomb er variert, i tillegg til å reise og besøke forskjellige institusjoner som bruker hest pleier de også å reise på en utenlandstur eller to i året. I høst reiste de til Danmark hvor de så på hester og lærte mer om hestevogner. Til våren går turen til Sverige.

- Vi har mange fornøyde elever her, noen skal bli hovslagere, mens enda flere vil satse på å kombinere hestefaget med helseutdanning eller andre yrker, og det er spennende, avslutter Oppegaard Kvarme.