Landbruk og matindustri i Norge er allerede teknologi- og forskningsdrevet. For å løse fremtidens utfordringer trengs mer forskning og mer innovasjon slik at vi kan skape verdier av naturressurser på stadig nye og spennende måter.

Norge har begrenset dyrkbart areal, men vi har store skogsområder og en lang kystlinje. Derfor må vi ut i skogen og ned i havet der mengdene med biomasse er. Nå er norske forskere i ferd med å knekke koden for å utvinne proteiner til husdyra.

- I fremtiden vil det kanskje være mulig å fôre husdyrene våre med tang og tare fra havet eller tømmer fra norske skoger. Det snakkes mye om det grønne skiftet og nå fyller vi begrepet med innhold ved å gjøre landbruket mer bærekraftig og mer lønnsomt, sier Hedstein.

Utradisjonelle kilder

Forskerne i «Foods of Norway» skal blant annet finne nye fôrråstoff fra utradisjonelle kilder som tang, tare, cellulose og biogass.

 - Hvis vi kan benytte egne naturressurser til å dyrke frem alternativer i Norge, vil det være økonomisk lønnsomt og bærekraftig på alle måter, sier Hedstein.

Den bondeeide matindustrien har vært positive til initiativet som opprinnelig kom fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

- Det er første gang det opprettes et senter for forskningsdrevet innovasjon innen fagområdene mat og landbruk. Forskerne skal arbeide med prosjektet i opptil åtte år. Vår ambisjon er å identifisere konkrete prosjekter som kan kommersialiseres og deretter rulles ut på markedet, sier Hedstein.

Et grønt skifte med bærekraftige løsninger

Prosjekter som «Foods of Norway» er med på å skape fremtidens bærekraftige vareproduksjon.

- Samvirkebonden forvalter store naturresurser. Vårt hovedfokus har alltid vært og vil fortsatt være å levere trygg og variert mat til den norske forbruker. Parallelt ønsker vi også å vise at naturressursene kan brukes på andre måter utover det å produsere den tradisjonelle koteletten.

Drømmer kan ikke realiseres uten risikokapital

For å lykkes må forskningsresultater konverteres til kommersielle løsninger. Å bygge storskala prosessanlegg for avanserte bioteknologiske produkter, som protein av trevirke eller tang, vil være svært kostnadskrevende.

- I Norge er det lite risikovillig kapital tilgjengelig. Skal Norge skape lønnsom bioøkonomi må det oppmuntres til store prosjekter forbundet med stor risiko. Ressursene i havet, jorda og skogen stiger i verdi i takt med teknologiutvikling, klimakrise og fallet i oljeprisen. Landbruket og den bondeeide matindustrien står klare til å bidra i overgangen til en biodrevet økonomi, avslutter Hedstein.