– For meg var det viktig å kunne tilpasse sammensetningen etter jordprøver og vekst, spesielt muligheten med tilpassede mikronæringstoffer i bladgjødsel.

Blandingen har ifølge Foseid flere fordeler.

– Flex Gjødsel det basert på amidnitrogen, som gjør at gjødselen er tilgjengelig for plantene gradvis utover sesongen. Det er en klar fordel med lite utvasking, og man ser resultatet når man høster.

Bra for miljøet

Han forteller at han også byttet leverandør med hensyn til bærekraftig produksjon.

– Flex gjødsel er basert på komplekse kjemiske forbindelser som gjør den svært effektiv, faktisk 40 prosent mer fosforeffektiv, noe som er viktig i en verden som holder på å gå tom for fosfor.

Samtidig opplevde han en jevn fordeling av gjødsel ved bruk av åkersprøyte.

– Det er rimelig, samtidig som det gir mye bedre kontroll. Du risikerer ikke å spre gjødsel i skogkanter, elver, veier eller grøfter, som man ville med en sentrifugalspreder. Med sprøyte får man nøyaktighet, som igjen bedrer miljøet lokalt.

Full oversikt

Foseid forteller at det også var enkelt å tilpasse utstyret til GPS-styring.

– Med flytende gjødsel og en GPS-styrt åkersprøyte får du minimalt med overlapping.

Nedfelling er også ukomplisert.

– Gjødselen kan slippes ned i gjødsellabber. Har man ei pumpe, en regulator og et manometer kan gjødsla doseres nøyaktig og tilføres hvor man vil.

Han har planer om å fortsette bruken av Flex Gjødsel også fremover.

– Jeg vil anbefale det for alle som ønsker gjødsel som er bra for miljøet, gir lite utvasking, og tilbyr fleksible blandinger.