- Det finnes ulike måter biogassanlegg i Norge håndterer biogjødselen på. Noen avvanner biogjødselen og lar alle de vannløselige næringsstoffene havne i sjøen, mens vi tar vare på og benytter absolutt alt, sier Ivar Sørby som er assisterende daglig leder i Greve Biogass.

- Det er inngått avtaler med mange bønder i området om både å levere husdyrgjødsel og motta biogjødsel til erstatning for bruk av fossil mineralgjødsel.

Alle næringsstoffene bevares

Biogjødsel egner seg svært godt som gjødsel siden alle næringsstoffene har blitt bevart gjennom hele prosessen. Biogjødselen har dessuten gode spredningsegenskaper siden den inneholder svært få store partikler, er tyntflytende og trenger raskt ned i jorda. Den største avtalen anlegget har i dag er med en gård i Sandefjord. Gården skal levere 3 000 tonn kumøkk og ta imot 6 500 tonn biogjødsel årlig.

- I Norge brennes det en halv million tonn matavfall hvert år. Det finnes ikke bærekraftig, for da forsvinner alle næringsstoffene som vi kan bruke.

- Når denne bonden leverer all denne møkka til fabrikken gir det en vesentlig miljøgevinst, for alternativet hadde vært at den lå lagret i tanker hvor den allikevel brytes ned og avgir store mengder med metan til atmosfæren, noe som gir stor drivhuseffekt. Hvis han isteden leverer dette til fabrikken blir det ikke bare til drivstoff og biogjødsel, men i tillegg slipper vi metanutslipp fra gården. Det er derfor det er så viktig å stimulere landbruket slik at mest mulig av husdyrgjødselen blir benyttet til biogassproduksjon, for da blir klimagevinsten optimal, fortsetter Sørby.

- Det er også en utfordring med tapet av moldinnhold man får i landbruksjorden på grunn av ensidig drift med kunstgjødsel, sprøytemidler og tunge maskiner. Å bruke biogjødsel isteden for mineralgjødsel er en måte å stoppe den utviklingen og samtidig få mer liv og organisk materiale tilbake i jorda, for biogjødsel gir en sunnere og bedre jordstruktur enn kunstgjødsel gjør, forklarer Ketil Stoknes som er FoU prosjektleder i Lindum AS.

Matavfall som brennes

- I Norge brennes det en halv million tonn matavfall hvert år. Det finnes ikke bærekraftig, for da forsvinner alle næringsstoffene som vi kan bruke. Jeg tror at en av de virkelig store utfordringene for verdens matvareproduksjon blir tilgangen på fosfor som brukes i kunstgjødsel. Dette er ressurs som ikke er fornybar og som det blir stadig mindre av i verden. Derfor er jeg sikker på at det fremtidige gjødselbehov må løses på andre måter enn i dag, og da tror jeg at biogjødsel, der næringsstoffene gjenvinnes, er fremtiden, sier Gillund.