«Den Magiske Fabrikken» er tilnavnet som det nye biogassanlegget utenfor Tønsberg har fått. Tilnavnet har blant annet bakgrunn i at man her vil produsere ny, klimavennlig mat ved gjenvinning av matavfall og husdyrgjødsel, i tillegg til at det produseres klimavennlig biogass.

Biogassanlegget produserer tre produkter: Biogass som..

  • skal benyttes som drivstoff
  • CO2  og en næringsrik flytende biogjødsel
  • kan benyttes til ny matproduksjon i vanlig landbruk eller i veksthus.

Ved anlegget planlegger de også å bygge eget FoU- veksthus. Hensikten er å bruke biogjødsel og CO2 fra anlegget som innsatsfaktorer for å dyrke grønnsaker. CO2 er viktig for fotosyntesen og fører til at grønnsakene vokser vesentlig raskere.

- I tradisjonell tomatproduksjon brenner man ofte fossilt brensel for å lage CO2. Vi bruker CO2 som er et av biproduktene fra biogassproduksjonen og lar tomatene fange opp CO2-en og derfor blir dette også et CO2-fangstprosjekt, forklarer Andreas Gillund som er daglig leder i Greve Biogass.

Næringsrik biogjødsel

- For å lage kunstgjødsel brukes det fosfor som utvinnes av fosfatstein fra gruver i Marokko og andre steder i verden. Dette er en ressurs som ikke er fornybar og etterhvert vil tømmes. I vår gjødselproduksjon derimot henter vi husdyrgjødsel fra bondegårdene og matavfall fra husstandene, og fra dette råstoffet utvinner vi en næringsrik biogjødsel som inneholder både fosfor, nitrogen og kalium, forklarer Ernst Skalleberg som er daglig leder i Skalleberg Gartneri og deltar med veksthuskompetanse i prosjektet.

Tester nye veksthus

I prosjektet skal det også testes ut en ny type veksthus som bruker langt mindre energi enn de veksthusene vi kjenner i dag. De har god isolasjonsevne, men slipper samtidig inn nok lys og er et lukket system som reduserer lekkasjen av CO2 da veksthuset ikke trenger å ventilere bort overskuddsvarme. Hvis alt går etter planen skal det bygges en prototype på 1 500 kvadratmeter neste sommer. Deretter starter de med en prøveproduksjon av grønnsaker som vil gå over en tidsperiode på ett år.

- Hvis vi lykkes vil prosjektet bli banebrytende i verden og vil kunne ha stor betydning for hvordan vi produserer mat i fremtiden. Det vanlige er at vi kan ha en produksjon som er 30 til 50 ganger større i veksthus enn det man klarer å produsere på det samme arealet på friland. Derfor kan veksthus med denne teknologien kanskje bli svaret på hvordan vi løser verdens matvaremangel på en klimavennlig og bærekraftig måte, sier Skalleberg.

Biogass og kunnskapssenter

Anlegget er i en tidlig fase, men når det kommer i ordinær drift litt ut i 2016 vil de produsere en mengde biogass som vil erstatte et sted mellom seks og syv millioner liter fossilt drivstoff. Biogassen skal benyttes som drivstoff til  busser  og renovasjonsbiler  i Vestfold og Grenland, og kommer til å dekke dette behovet.

- Men det er også viktig å få folk til å forstå at matavfallet ikke bare blir til biogass som renovasjonsbilene og bussene går på, men at de virkelig får øynene opp for at matavfallet også blir brukt til å produsere ny mat. Derfor skal «Den Magiske Fabrikken» i tillegg være et kunnskaps- og opplevelsessenter. Planen er blant annet at vi skal ha et tilbud til skolebarn der vi kan lære dem om hele kretsløpet. Vårt mål er å øke forståelsen for hva vi driver med slik at det kan endre holdninger og atferd sånn at alle forstår den store verdien det har at vi kildesorterer matavfallet vårt og selvfølgelig også annet avfall, avslutter Kaia E. Ross Lind som er kommunikasjonssjef i Vesar AS.

FAKTA - DEN MAGISKE FABRIKKEN

  • På Rygg Industriområde i Vestfold samles fire ulike kompetansemiljøer og næringer for å bidra til å løse noen av de utfordringene som verden står overfor.
  • «Den Magiske Fabrikken» startet opp prøveproduksjon i oktober 2015 og skal gjenvinne matavfall og husdyrgjødsel til biogass som kan brukes til drivstoff, samt klimanøytral CO2 og biogjødsel som kan brukes til å produsere ny mat.
  • «Den Magiske Fabrikken» er en kombinasjon mellom et tradisjonelt landbruksanlegg for husdyrgjødsel og et industrielt biogassanlegg for utsortert matavfall.
  • Husdyrgjødsel står for stabilitet og gode prosessbetingelser og matavfallet gir høyt gassutbytte. Sammen bidrar dette til at anlegget - vil bli nordens mest effektive biogassanlegg.
  • «Den Magiske Fabrikken» er et samarbeid mellom Greve Biogass AS, Lindum AS, Vesar AS og gruppen Det Magiske Veksthuset.