- For å kunne drive rasjonell matproduksjon i Norge må vi øke automasjonsgraden. Det er god tilgang på høyt utdannet arbeidskraft med relative lave lønnskrav sammenlignet med tilsvarende kompetanse i Kina, USA, eller Tyskland. Vi er derfor konkurransedyktige på det internasjonale markedet, sier Josef Filtvedt, gründer og eier av Dynatec.

Automasjon i hele verdikjeden

Automasjon og bruk av roboter skjer på flere områder innen matproduksjon.

- Det vi kaller robotsyn har utviklet seg med stormskritt de siste årene. Allerede ute hos bonden ser vi fremveksten av presisjonslandbruk hvor kameraer brukes til å skille mellom nytteplanter og ugress slik at man bare sprøyter ugresset, sier han.

Også innen pakking og utpakking kommer automatiseringen for fult.

- Pallene kommer fra flere leverandører og man har ikke alltid kontroll på hvor pakkene kommer fra. Vi bruker derfor kamera som identifiserer pakkene på pallen før de pakkes ut av roboter, sier han.

Gode vilkår for automasjon

Automasjon innen matproduksjon er akselererende. Både robotene og programmeringen blir raskere og billigere hvert år.

- Prisen på roboter er ¼ av hva det var for noen få år siden. Roboter erstatter ikke bare manuelt arbeid, men også andre spesialmaskiner. Presisjon og hastighet øker hele tiden noe som bidrar til økt lønnsomhet, sier Filtvedt.

- Norden er et perfekt sted å drive utvikling av ny teknologi fordi vi er organisert i flate organisasjoner med effektiv kommunikasjon. Vi har ikke hierarkier og komplisert organisasjonsformer man ofte finner i Kina og andre land. Vi har derfor svært gode vilkår for utvikling av slike systemer, sier han.

Gir økt matsikkerhet

Resultatet for forbrukerne er produkter med høyere kvalitet til en lavere pris.

- En megatrend er hygienisk design på maskiner og utstyr. Nå bruker vi robotsyn, røntgen, metalldetektering, og sjekkveiing på slutten av produksjonslinjen. I tillegg har vi kamerasystemer som sjekker farge, størrelse og form både utvendig og innvendig av produktene. Resultatet er bedre produktkontroll og økt matsikkerhet, sier han.

Ser optimistisk på matproduksjon i Norge

Utviklingen gjør at lønnskostnadene kompenseres av sterk automasjon.

- Når vi reiser til andre land er det sjelden vi ser mer avanserte løsninger enn det vi har i Norge. Det er ikke lenger slik at vi flytter matproduksjon til lavkostland. Vi flytter produksjonen tilbake til Norge. Matproduksjon i Norge har fremtiden foran seg og vi har all grunn til å se optimistisk på fremtiden, sier han.