- Avinor opererer 45 av landets flyplasser og er derfor et viktig verktøy i statens verktøykasse. Det viktigste oppdraget vårt er å ivareta et luftfartssystem som både er effektivt og sikkert. I Norge har vi dessuten et omforent politisk ønske om at folk kan bo og skape over hele landet. Det å knytte hele Norge sammen, og Norge sammen med utlandet, er avgjørende, sier Ina Eldøy som er markeds- og merkevaresjef i Avinor.

I 2017 og 2018 realiserer Avinor en rekke store prosjekter. Oslo lufthavn, som åpnet i slutten av april, var Norges største landbaserte byggeprosjekt. Der ble det investert cirka 14 milliarder kroner. I det nye terminalbygget i Bergen investeres cirka halvparten. I tillegg skal Avinor utvide flyplassene på Sola og i Tromsø. De arbeider også med et prosjekt der ny teknologi skal gjøre det mulig å fjernstyre tårntjenesten ved mange av landets flyplasser.

- Alle disse prosjektene handler i stor grad om å binde Norge sammen. De bidrar til å gjøre luftfarten mer effektiv og derfor har for eksempel et nytt terminalbygg i Oslo stor betydning for verdiskaping i resten av landet. Vi ønsket å synliggjøre at dette er bakgrunnen for alle Avinors investeringer. Dette ville vi gjøre gjennom å løfte fram de vi er til for; alle de som skaper verdiene og arbeidsplasser over det ganske land. Dermed startet vi prosjektet «Made in Norway», fortsetter Eldøy

En mulighet til å vise seg frem

Made in Norway er en portal som er åpen for alle, og der alle fritt kan registrere sin bedrift enten den er på idéstadiet, i oppstartsfasen eller godt etablert. Formålet er å samle et solid knippe med verdiskapere og gi dem en arena der de kan presentere seg.

- Made in Norway gir oss en perfekt anledning til å vise frem og heie på dem vi er til for – nemlig alle personer og bedrifter som gjør en utrettelig innsats for norsk verdiskaping. De skaper ideer, de skaper produkter, de skaper arbeidsplasser. De bygger landet, de bygger fremtiden. De er Made in Norway, forklarer Eldøy.

- Prosjektet har stor verdi for den enkelte, fordi de får en mulighet til å vise seg frem, profilere for omverdenen det som produseres, tilbys og leveres. Vi lover å gjøre det vi kan for å gi verdiskaperne muligheten til å skinne, ikke minst på utstillinger lokalt og nasjonalt på våre egne flyplasser landet rundt.

Stem frem din favoritt

Etter hvert blir det også mulig for folk flest å stemme frem sin favoritt blant de norske verdiskaperne som har registrert seg i portalen.

- Vi skal også finne frem til en verdiskaper som vi skal gi ekstra oppmerksomhet og løfte ekstra frem. Til å hjelpe oss i dette arbeidet blir det nedsatt en jury som ledes av Innovasjon Norge. De kårer regionale vinnere blant kandidatene i samarbeid med de øvrige samarbeidspartnerne som er Norges Forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke, sier Eldøy.

- Avinor skal bidra til å koble mennesker til muligheter, mens partnerne våre er mye tettere på å forløse selve verdiskapingen enn det vi er. Derfor var det viktig for oss å få med sterke samarbeidspartnere i dette prosjektet.

De som vil være med i konkurransen må registrere seg innen den 15. juni. Vinneren vil bli viet ekstra oppmerksomhet på en verdiskapingskonferanse som arrangeres til høsten.

Samarbeider med TV2

Avinor har også samarbeidet med TV2 om å lage en TV-serie om gründere over hele landet som arbeider på spreng for å få realisert sine drømmer. Der får vi se hvem som har det som skal til og hvor mye de er villige til å ofre for å nå målet sitt. Serien hadde premiere i slutten av april. Den blir sendt på TV2 på lørdager og kan også sees på TV2 Sumo.