– De som har gode produkter vil ofte oppdages. Det er mange arenaer å bli sett på i dag. Men selv om de får et navn skal det mye til å klare seg økonomisk, sier møbel- og produktdesigner Lars Tornøe.

Avhengig av å selge mye

At norsk design er i vinden er det liten tvil om, men å skulle leve av å det krever mer i oppstartsfasen enn å slå igjennom med ett godt produkt.

– Spesielt i min bransje er norsk design en økende eksportartikkel, men det er vanskelig for unge designere. Du er avhengig av volum for at det skal bli en god inntekt, og dette volumet tar det mange år å bygge opp.

Med andre ord må en ha mange produkter i salg og disse må ha god distribusjon og treffe i markedet.

– For meg handler god design om gode produkter. De må ha elementære egenskaper, som for eksempel lang levetid og god funksjon. Dessuten skal prisen være riktig. Prisbildet er veldig viktig i møbeldesign spesielt. Blir det for dyrt forsvinner både forbrukere og produsenter. Samtidig skal form og uttrykk treffe publikum - det skal passe inn i kontekst og må ha en egen identitet.

Bør satses på norsk produksjon

På det profesjonelle markedet har design alltid vært viktig, men også forbrukerne er stadig mer opptatt av det de kjøper. Likevel må vi fortsette å pushe for at norsk design skal vokse videre i inn- og utland. Dessuten har norsk produksjon gått ned samtidig som norsk design har vært på fremmasj.

Foto: Magne Sandnes
Foto: Magne Sandnes

– Det er stor interesse for Skandinavisk livsstil i verden nå, og jeg tror det er viktig å fortsette å kommunisere god norsk design og fremheve gode eksempler. Samtidig må det legges til rette for at norske designere har arbeid, sier Tornøe.

– Jeg tror også mer norsk produksjon av ferdigvarer er viktig. Det er noen produsenter som har bevist at det er mulig. Selv samarbeider jeg med blant andre Fora Form og Vestre. Jeg håper vi kan få til mer norsk design produsert i Norge i fremtiden - at «Norwegian Made» kan bli et kvalitetsstempel.