- Med oppkjøpet fikk den gamle bedriften nye eiere, men vi tilbyr de samme produktene og har ansatt de samme syerne, sier Anders Bongo-Wiik som er salgs- og markedsdirektør i Arctic Lavvo.

Det ligger lange tradisjoner til grunn for bedriften som både har solgt produkter til krevende ekspedisjoner på begge polene, til Svalbard og ikke minst til reindriften.

- I dag har det kommet mange lavvoprodusenter på banen, men våre lavvoer var først ute i dette markedet og baserer seg på den tradisjonelle samiske lavvoen. Siden vi produserer lavvoene i Kautokeino beholdes mye av det genuine. Nesten 20 prosent av omsetningen vår kommer fra utlandet, og vi registrerer at våre kunder heller vil ha skikkelig norsk håndverk enn masseproduserte kinaprodukter.

Konfigurer din egen lavvo

Ved hjelp av den nye nettbutikken som Arctic Lavvo startet å utvikle i fjor, og som de skal lansere i juni, får kundene mulighet til å bygge sitt eget produkt enten det er en lavvo eller en gamme.

- Tanken er at kundene får opp en plantegning, for eksempel av en gamme, så kan du klikke der du ønsker vinduer, ventiler eller ildstedet. Når du godkjenner bestilling genereres det en ordre som vi produserer etter, fortsetter han.

Flere typer og størrelser

De minste lavvoene tar fra en til tre personer, mens det er plass til bortimot hundre i de aller største.

- En av de store fordelene med vår måte å jobbe på er også at vi hele tiden kan modifisere produktene i takt med kundenes ønsker. Noen vil kanskje ha logo eller et slagord på lavvoen. Det ordner vi også, og på den måten får kundene et mer personlig preg på lavvoen sin. Det kunne vi ikke gjort på samme måten hvis vi hadde drevet med masseproduksjon.