Av Owe Hagesæther, Chief Executive Officer i NCE Subsea

NCE Subsea jobber strategisk, målrettet og langsiktig for å styrke innovasjon i norsk subseaindustri. Investeringer i forskning, utvikling og innovasjon resulterer i nye produkter og tjenester, som styrker konkurransekraften og kan gi økte markedsandeler for norske bedrifter.

Mye av arbeidet til NCE Subsea ligger i å fasilitere prosesser og for eksempel sette sammen team fra industrien og fra forskningsmiljøene som kan arbeide sammen om innovasjon. Vi tar tak i temaer, prosjekter og problemstillinger som kan løses på tvers av bransjen. Dette kan for eksempel være prosjekter som er for store for enkeltbedrifter å håndtere alene.

Global allianse

En sentral aktivitet i denne sammenheng er Global Subsea University Alliance, som er et formalisert samarbeid mellom internasjonalet ledende FoU- og utdanningsmiljøer. Alliansepartnerne er lokalisert i verdens ledende hub’er for undervannsteknologi.

Vi har også etablert programmer for forretningsutvikling, for å hjelpe gründere å realisere ideene sine.

NCE Subsea har hatt en aktiv rolle i å realisere alliansen, og vi ønsker å bygge videre på dette som plattform for internasjonal innovasjonsaktivitet. Alliansen skal bidra til å styrke utdanningsløp og innovasjon innen undervannsteknologi, blant annet gjennom internasjonal mobilitet av studenter, lærekrefter og forskere. Planen er å etablere workshops og bygge felles, internasjonale innovasjonsprosjekter rundt alliansen.

Støtte til gode ideer

For å styrke innovasjon støtter vi også gode utviklingsprosjekter og ideer. Dette kan være finansiell støtte eller faglig bistand, tilgang til relevante kontakter og kunnskap om prosjektutvikling.

Vi har også etablert programmer for forretningsutvikling, for å hjelpe gründere å realisere ideene sine. Gründere er ofte teknisk sterke, men mangler gjerne markedsfokus. I programmene Subsea First Step og Subsea Next Step hjelper vi disse blant annet med å utvikle solide forretningsmodeller. Med hjelp fra flere ressurspersoner øker sjansen for at gründere lykkes i en krevende bransje.