Av: Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge, Innovasjon Norge

Vi må bli flinkere på å fortelle om de fortrinnene vi har, og kanskje fortjener norsk kunnskap, løsninger og produkter litt drahjelp for å bli synlige og , ikke minst; bli valgt?

Norge er en svært åpen økonomi og vi er avhengige av utenlandske aktører og ressurser for å sikre fremtidig vekst. Tilgangen til disse ressursene styres imidlertid ikke av oss, men av de utenlandske aktørenes valg.  Og de har mange gode alternativer å velge mellom! Det er mange land der ute i verden som er både større og bedre kjent enn Norge og som også har konkurransefortrinn som aktørene er interessert i.

Hvordan skal vi da sikre at de aktørene vi er avhengige av, faktisk velger oss? At de velger Norge som turistland, at de velger å legge hele eller deler av sine investeringer her, at norsk kompetanse og teknologiske løsninger blir synlige, at internasjonale talenter vil bo, studere og arbeide her. Og ikke minst at vi sikrer eksport av norske varer og tjenester i den sterke internasjonale konkurransen som det globale markedet er arena for?

Da gjelder det først og fremst å være godt (nok) kjent, og skille seg tydelig ut på noe som er viktig for valg. For det er slik at man må være kjent for å bli valgt. Omdømmebygging eller nation branding er nettopp et verktøy for å oppnå dette.

Vi vet at Norge som nasjon skaper mange positive assosiasjoner i utlandet, med vakker natur og et stabilt politisk styresett. Vi står for kvalitet, teknologi og bærekraft - og omverdenen stoler på oss. Dette er et godt utgangspunkt for å skape merkevaren Norge. Tiden er nå inne for å sette et bredere fotavtrykk og skape gode assosiasjoner til hva nasjonen har å  tilby. Rett og slett fordi dette vil bidra til økt verdiskapning, for næringer og bedrifter, og dermed noe vi kommer til å tjene på. Norske bedrifter deltar i konkurransen om synligheten der ute i verden- og den konkurransen er beintøff. Ikke alle har egne ressurser til å bygge unike og attraktive posisjoner. Derfor blir det stadig viktigere for bedrifter som ønsker å satse internasjonalt å ha hjemlandets omdømme «i ryggen»,når de går ut i verden.

Nå skal vi gjøre en samlet innsats her til lands, og Innovasjon Norge har mandat fra Nærings- og fiskeridepartementet til å være en drivkraft for å gjøre Norge og norske bedrifter bedre kjent i utlandet. Fordi dette er en stor og omfattende oppgave, der vi er avhengig av å samarbeide med næringsliv, andre virkemiddelaktører, bransjeorganisasjoner, Utenriksdepartementet og mange andre interessenter, har vi valgt å opprette en egen funksjon som skal koordinere disse aktivitetene.

Mange land har allerede gjort forbilledlig innsats med å bygge omdømme. I Storbritannia har regjeringen kjørt tunge kampanjer for britiske produkter, i Tyskland er det satset tungt med «Invest in Germany», og i Sveits har merkevaren «Swiss Made» blitt en suksess når det gjelder å etablere de riktige forventningene til produkt- og tjenestekvalitet, for å nevne noen. Både den britiske, de tyske og sveitsiske satsingene skaper resultater i form av økt eksport og verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter.

Norge står midt i en stor omstilling, og skal vi lykkes i fremtiden må vi ikke bare bli flinkere på innovasjon, forskning, næringsutvikling og bedriftsetableringer. Vi må også utnytte de strategiske mulighetene som ligger i nation branding.

Utgangspunktet for å bygge tilleggsverdier for norske varer og tjenester er så absolutt tilstede. Svakheten er at Norge er et lite land som ikke er så godt kjent. Her er det altså en viktig jobb å gjøre. Målet kan ikke være at Norge skal være kjent og elsket av alle. Målet er å gjøre Norge godt nok kjent i de målgruppene vi er mest avhengige av for å sikre fremtidig vekst og velferd.