– Design er vår viktigste innsatsfaktor i verdiskapning og vekst. Satsningen på design, produktutvikling og nytenkning i en svært tradisjonell bransje er et sterkt konkurransefortrinn, sier Design & Brandmanager Margaretha Finseth i House of Yarn.

Norge har lange og solide tradisjoner innen garn og håndstrikking, og med ujevne mellomrom rammes vi av en strikkeboom. Tidenes boom startet i 2012. Nå er garnbransjen i endring, og man kan trygt kalle det både et generasjons- og paradigmeskifte.

– Fra å være en tradisjons- og nyttebasert hobby er strikking blitt «hot slow fashion, mindfullness basert og hipster-ish». Litt på linje med kortreist mat og ølbrygging på hobbybasis. Strikking er kjærkommen ego-tid og ren hverdagsluksus, smiler Finseth.

I denne kreative gjør-det-selv-bølgen kommer nye strikkere til. Forutsatt at man får tilgang til tidsriktig design, trendy garn og farger, oppskrifter og inspirasjon. For strikkefolket lever og ånder for nettopp det. Og i kjølvannet av strikketrenden kaster investorer og seriegrundere seg på bransjen og garnbutikk på nett blir big business.

Design, produktutvikling og innovasjon er de viktigste satsningsområdene i det nye garnmarkedet. I liket med i retail- og livsstilsbransjen handler det, også her, om å bygge merkevare, og da er design et av våre viktigste utviklings- og satsningsområder, poengterer Finseth.

Garn er business

House Of Yarn er Nordens største aktør, og i overkant av en million kilo garn, og opp mot en million strikkepinner går årlig ut fra lageret i Oltedal. For tiden har de 25 prosent av hjemmemarkedet, og er nå i sterk vekst.

- Det viktigste er den solide kompetansen vi sitter på og satsningen på design- og produktutvikling, som igjen bidrar til sterkere merkevarer. Dét er en on-going prosess. Vi designer for gjør-det-selv- og håndarbeidsmarkedet, der produktet er design, garn og oppskrifter til krevende og kreative forbrukere, forteller Finseth.

 Miljø, etikk og dyrevelferd

I tillegg til design og trender er også strikkefolket opptatt av etikk, miljø og dyrevelferd. I House Of Yarn har man flere tanker i hodet på én gang.

- Våre produsenter er underlagt strenge etiske krav via IEHA – Initiativ for Etisk Handel. Og vi produserer selvsagt i henhold til EUs-miljøkrav – det såkalte REACH-regelverket. Åpenhet og transparens rundt slike spørsmål er fundamentet i vår strategi, og dette gir trygghet for alle parter, forklarer Finseth.

Dale Garn satser dessuten på et  økologisk og etisk garnkonsept som er sertifisert via GOTS - Global Organic Textile Standards, og ICEA - Italian Institute of Ethical and Environmental Certification. Sertifiseringen garanterer at hele produksjonsprosessen foregår etter økologiske prinsipper, og at ulla kommer fra økologiske gårder der dyrevelferden er ivaretatt.  

- Alle er selvsagt ikke like opptatt av disse spørsmålene, men det blir stadig flere bevisste forbrukere. For oss er dette en naturlig del av vår satsning, sier Finseth.

- For tiden fortsetter vi ideen om sosialt engasjement og ansvarlig samarbeid ut i praksis på flere områder. Et eksempel er Mirasolskolen. Skolen ble åpnet i 2009 og er bygget på initiativ av Du Store Alpakka, for alpakkagjeternes barn i Perus høyfjell. Det er garnsalg som bidrar til driften, og egentlig er det alle våre lojale kunder og garnfolket som holder skolen i gang. Med den store entusiasmen for pinner, garn og strikking kan vi hvert år sende flere hundre tusen kroner til skolen. For oss er det naturlig å tilbakeføre verdier til lokalsamfunnet, og ta samfunnsansvaret på alvor, avslutter Finseth.

 

Garnmarkedet i Norge

Det selges mellom 1,8 og 2 millioner kilo garn i Norge hvert år. Det tilsvarer en omsetning til forbrukerne på nesten 1,8 milliarder kroner. I Norge er omsetningen av garn 2,5 – 3 ganger større sammenlignet med Sverige, Danmark og Finland.