Av Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge, Innovasjon Norge

I en undersøkelse gjennomført av BI, der man ser på hva som kjennetegner norske bedrifter som lykkes i utlandet, er et av suksesskriteriene evnen til å ta en unik, attraktiv og relevant posisjon. De fleste norske bedrifter er imidlertid små, og ikke mange har ressurser til langsiktig posisjoneringsarbeid. Det er her «Made in Norway» kan utgjøre en forskjell. En sterk nasjonal merkevare gjør det lettere for norske eksportører å skille seg ut.

Positive assosiasjoner

I dagens globaliserte marked er det å knytte et produkt til country of origin – opprinnelseslandet – stadig viktigere. Visse land er en sterk, etablert merkevare i seg selv, og produktene fra landet forbindes automatisk med høy kvalitet. Vi kan nevne biler fra Tyskland, vin fra Frankrike eller mote fra Italia. Skal vi lykkes med å få «Made in Norway» til å bli et enda tydeligere kvalitetsstempel, må Norge og de positive assosiasjonene ha en tydelig tilstedeværelse i forbrukerens bevissthet.

Undersøkelser viser at vi er til å stole på. Det er på grunn av vår historie, vårt stabile styresett og ikke minst vår evne til å forvalte naturressurser.

Mange land jobber aktivt med dette. Sveits mener selv at de kan måle effekten av «Swiss Made» til en ekstra inntekt til landet tilsvarende én prosent av BNP. Selv et så kjent land som Storbritannia bruker årlig 60 millioner pund kun på merkevarebygging og måling av verdien av dette. Og det lønner seg: Målingene viser at merkevareverdien til Storbritannia økte med 37 prosent på ett år.

Opprinnelsesland er mye mer enn et sted. Når vi hører om et land, har vi automatisk noen tanker og assosiasjoner til landet, enten det er en bestemt industri, produkter, mat eller råmaterialer. For Norge har det hittil vært olje og fisk. Norske maritime eksportører er ledende i verden på mange områder, og fisk fra Norge er knyttet til kvalitet og renhet.

Verdiene et land assosieres med, er også avgjørende for å bli valgt. Hva kjennetegner Norge og nordmenn? Undersøkelser viser at vi er til å stole på [1]. Det er på grunn av vår historie, vårt stabile styresett og ikke minst vår evne til å forvalte naturressurser. Vi blir også anerkjent for vår innsats for bærekraftige løsninger, noe som er stadig viktigere for forbrukeres valg. Folk der ute i verden vet at vi lever i et barskt klima. Likevel, eller kanskje på grunn av dette, leverer vi varene.

Merkevaren Norge

Future Brands, en organisasjon som forsker på verdien av nasjonale merkevarer, mener at potensialet i merkevaren Norge er blant de beste i verden. Hva sier dette? Jo, at norske eksportører kan oppnå positive assosiasjoner ved å vise til norsk opprinnelse. Noen leverandører har skjønt det, og bruker Norge aktivt i sin markedsføring. Vi kan nevne Dale of Norway, Coldwater Prawns of Norway og Prime Group of Norway. Dette viser også at assosiasjonene faktisk er et fellesgode som gir verdi til flere bransjer.

De bedriftene som får til å skape sterke merkevarer og klarer å assosiere dem til Norge, hjelper også å bygge selve merkevaren Norge.

I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er dette godt nytt. Undersøkelser som Innovasjon Norge har gjennomført på vegne av flere bransjer, viser at vi lager svært gode produkter, og at vi er sett på som troverdige leverandører. Utfordringene er ofte på den «myke» siden; relasjonsbygging, kulturforståelse og ikke minst merkevarebygging.

De bedriftene som får til å skape sterke merkevarer og klarer å assosiere dem til Norge, hjelper også å bygge selve merkevaren Norge. Jo flere kjente merkevarer fra Norge, jo mer sannsynlig er det at Norge blir et kvalitetsstempel i forbrukerens bevissthet og vil påvirke fremtidige valg.

Samtidig er verdt å huske på «Made in Norway» ikke nødvendigvis betyr det samme uansett hvor du har i verden. Selv om vi jevnt over er kjent for å være et fredelig, rikt land med rettferdig fordeling av ressurser, kan det være vidt forskjellige assosiasjoner til Norge i Rio de Janeiro og i Nairobi.

Derfor er det viktig å orientere seg i de markedene man satser mot. Av de mange oppgavene Innovasjon Norge har, er det å hjelpe norske bedrifter ut i internasjonale markeder, noe av det viktigste vi gjør.

Vi jobber for å gjøre Norge og alt landet vårt har å by på kjent der ute i verden. Så er det opp til norske selskaper og gründere å tenke innovativt og ikke minst; tenkte merkevare både når de utvikler produkter og satser internasjonalt.

Sammen bygger vi Merkevaren Norge.

[1] Ifølge Nation branding index, verdens mest omfattende undersøkelse om lands merkevareverdi, skårer Norge høyt på troverdighet.