– Forståelsen av hva industridesign kan bety for bedrifter er fortsatt umoden her til lands. Det kan være nyttig å våge å tenke helt nytt i blant, sier Jens Olav Hetland. Han er industridesigner og driver byrået Slip på Bryne utenfor Stavanger.

 – Jeg har jobbet som designer i tjue år og har gjort mye morsomt. I dag jobber jeg for mange spennende bedrifter både lokalt i Rogaland og i resten av landet, sier Hetland, som har vunnet flere nasjonale- og internasjonale priser for produkter han har designet.

 – Gjennom Slip ønsker å bidra med en bevisst utforming av industrielt framstilte produkter. Vi jobber med estetikk, ergonomi og funksjonalitet, og har det overordnede blikket på produktet samtidig som vi tar vare på detaljene.

Krevende prosjekter

Enkelte av prosjektene Hetland jobber med er veldig avanserte og krever god teknisk innsikt.

– Jeg jobber for eksempel med et firma som heter RDS, som står for Robotic Drilling Systems. De utvikler avanserte roboter som er opptil 40 meter høye, og som erstatter mennesker på boredekk på boreplattformer. Sammen med ingeniører og andre teknikere har vi utviklet et uttrykk og en profil som vi ønsker at skal gå igjen i deres eksisterende og kommende produkter, forteller Hetland, som også har vært med å fasilitere en workshop for NASA som ønsket å sjekke hva oljeindustrien i Stavanger kan bidra med når det gjelder drilling på Mars.

– Det er klart at det er litt spesielt når jeg tegner et produkt som nesten ingen vanlige mennesker noen gang vil få se, for eksempel en ventil på en oljeplattform. Men det skal allikevel kjøpes og brukes av noen, og utforming og uttrykke er alltid viktig.

Varierte oppdrag

Jens Olav Hetland jobber også med nyoppstartede gründere, og med prosjekter som varierer i både omfang og varighet.

 – Noen ganger gir jeg bare litt veiledning, mens andre ganger blir jeg med på hele prosessen fram til ferdig produkt. Mange gründere kan bli litt låst av den første løsningen de finner på ideen sin, jeg kan hjelpe dem med å rendyrke ideen og ta prosessen videre. De har jo gjort det viktige innovasjonsarbeidet, mens jeg kan kommersialisere ideen ved å tenke løsning, produksjon og design.

Hetland setter pris på den store variasjonen i oppdrag, og er tydelig på at det uansett oppdragsgiver, er viktig å ha sluttbruker i bevisstheten underveis i hele prosessen. Samtidig understreker han at det er industridesigner han er og ikke oppfinner.

– Jeg drar bare inn de ressursene som trengs for å få produktet best mulig i forhold til produksjon, gjenbruk av deler, miljø og design, sier han.

Han har ingen store drømmer om å lage egne produkter, men setter pris på å få lov til å designe ikoniske produkter for andre.

– Det er jo morsomt når jeg kommer til en restaurant i utlandet og de bruker et porselen og bestikk som jeg har designet.