Av Egil Sundet, bransjesjef i Møbel+interiør i Norsk Industri

Den norske møbel- og interiørindustrien omsetter for 17 milliarder kroner, fordelt temmelig likt mellom møbel- og interiørbedrifter. Om lag seks milliarder kroner av dette eksporteres. Norskproduserte varer har en markedsandel i Norge på 35 prosent, og i tillegg kommer en betydelig produksjon blant annet på norskeide fabrikker utenlands.

Vår industri består her hjemme av over 1 600 bedrifter med mer enn 10 000 ansatte. Bedriftene er lokalisert over hele landet og har stor betydning for øvrig næringsliv i lokalsamfunnene.

Sterk konkurransekraft

Norsk møbel- og interiørindustri er, i motsetning til store deler av norsk næringsliv, ikke basert på råvarer eller andre naturgitte fortrinn. Likevel har industrien utviklet en sterk livs- og konkurransekraft. Det sier mye om bedriftenes kvaliteter og kompetanse - møbel- og interiørindustrien er ferdigvareindustriens spydspiss og kan bli et nytt ben å stå på for Norge.

Denne industrien er den største brukeren av designtjenester i Norge. Funksjonelt design, sterke håndverkstradisjoner og moderne produksjonsteknologi går hånd i hånd. Bransjen er også verdensledende på miljø. I 2014 lanserte vi verden første miljødokumentasjon for produktene fra krybbe til grav. Flere norske bedrifter er blant de beste innen den sirkulære økonomien, og i 2015 vant Håg den europeiske prisen for beste resirkulerte produkt.

De senere årene har det vært en vekst i norsk møbel- og interiøreksport. Her finner du mange av Norges mest kjente merkevarer internasjonalt, men også en rekke små og mellomstore bedrifter. Det har vært en stor økning i oppmerksomheten omkring yngre norske designere som er positivt. 

- Velg norske produkter

Med stort miljø- og samfunnsansvar, og spennende design som vektlegger bruksverdi, tror vi at fremtiden ser lys ut. Norske forbrukere bør velge kortreiste produkter med høy norsk verdiskaping og norsk design. Politikerne må legge vekt på å fremme små bedrifters muligheter til å lykkes også internasjonalt. Det er et stort potensial for norske merkevarer!

For meg som sjef i bransjeforeningen for møbel- og interiørindustrien i Norsk Industri er det spennende å være med på reisen, blant annet gjennom norske paviljonger på ledende messer internasjonalt – og vi har invitert myndighetene til å bli med på å løfte frem industrien. I mens kan du som forbruker velge mellom mange gode norske produkter!