– Hele 1900-tallet har kunstfotografiet eksistert i egne forum, og at fotografiet ble vist frem på kunstutstillinger hører til sjeldenheten. Det store gjennombruddet kommer til Norge først på 1990-tallet, forteller Hege Oulie, kurator ved Preus Museum.

Lang kamp og dugnadsånd

Fotogalleriet ble etablert i 1977 og fortsatte å presse på her hjemme. Men fortsatt var det vanskelig å drive med foto i Norge. Det fantes ingen stipendordninger eller utdannelse, og det var vanskelig å bli sett utenfor miljøet. Det store gjennombruddet kom på 90-tallet, og da det først skjedde kom fotokunstnerne til fra alle kanter. Samtidig åpnet Preus Museum. 

– Det fantes ikke et statelig museum med ansvar for fotografi før 1995. Jeg tror det viktigste var signaleffekten det ga; fotografi var akseptert på lik linje med annen kunst, sier Oulie. 

Store variasjoner på kunstscenen i dag

Starten er bare noe av hva utstillingen Young Lions – Norsk kamerabasert kunst 1977 til 2017, som markerer Fotogalleriets 40-årsjubileum, tar for seg. Utstillingen er todelt; fra den tidlige fotokunsten, til gjennombruddet og ikke minst den lange kampen og engasjementet, og til variasjonene i kunstneriske uttrykk som rører seg på fotokunstscenen i dag. 

– I den nye delen ønsker vi å vise frem en sammensatt gruppe unge fotografer med ulike tilnærminger til foto, forteller Oulie.

Miljøet og dugnadsånden som har ført frem til den kunstscenen vi har i dag dokumenteres i alt fra fotografier til kataloger, filmer og intervjuer. Samtidig viser ni unge kunstnere oss hvordan dagens fotokunstnere tar i bruk flere medier og uttrykk, hvordan film og fotografi kombineres, og hvordan flere kunstformer jobber sammen. Ikke minst får vi se hvordan kunstfotografiet har vokst frem og endret seg siden etableringen av Fotogalleriet på 70-tallet.