- Det er ingen tvil om at den største utfordringen med produksjon i Norge er kostnadsnivået. Det har vi imøtekommet med ny teknologi, automasjon og rasjonalisering. Dessuten er markedsorientering - merkevarebygging, samt produktutvikling og design helt avgjørende, sier Erling Digernes, markedssjef for Rauma Ullvarefabrikk og Røros Tweed.

- Uansett hvor mye vi kan automatisere må man bestandig kunne bruke andre konkurranseparametere enn pris. Vi må ha et fokus på kvalitet i hele prosessen fra produktutvikling og design til produksjon. Derfor blir design og produktutvikling stadig viktigere, og det virker gjennomgående at de tradisjonelle produksjonsbedrifter som har gjort design til en kjerneaktivitet, er de som lykkes, sier han.

Helnorsk verdikjede

Selskapet samarbeider med de ledende designere fra inn- og utland, og er bevisst internasjonale trender. 

- Vi tilstreber å være i forkant på design. Det er blitt en økt bevissthet på verdiskapning og norske produkter etter at oljeprisen falt. Hele vår verdikjede er i Norge, noe som er en del av vår merkevareidentitet, sier han.

- Røros Tweed bruker utelukkende norsk ull som kjøpes direkte fra bondesamvirket. Norsk ull er anerkjent som et av verdens mest miljøvennlige tekstilfibere. Dette gjelder alt fra dyrevelferd til vasking og tilvirkning. Med lokal produksjon blir det i tillegg lite utslipp fra transport sammenlignet med importerte produkter. Når alle ledd i verdiskapningen skjer her har vi også kontroll på både kvalitet og logistikk. Det gir fordeler, sier han.

Stort potensial utlandet

Mange aktører innen norsk produksjon retter seg mot det lokale markedet. Digernes mener potensialet også er stort i utlandet.

- Vi har en ambisiøs satsning mot utlandet og eksporter i dag for ca. 20 prosent av omsetningen. Primært går produktene våre til Tyskland, Japan og vi ser vekst i USA. Bærekraft, design, produksjon og kvalitet er de viktigste salgsargumentene.  Vi er stolte av å stå for en produksjon hvor hele verdikjeden fra rå ull til ferdig produkt ligger i Norge, sier han.