1. Birkeland-Eyde-prosessen

I 1903 revolusjonerte Kristian Birkeland og Sam Eyde jordbruksnæringen ved fremstillingen av verdens første nitrogengjødsel, produsert i industriell skala. Kort fortalt blir nitrogenoksider fremstilt fra luft ved bruk av elektrisitet. Med denne prosessen ble grunnlaget for Norsk Hydro lagt, og matproduksjon ble forenklet verden over. Birkeland-Eyde prosessen er tidligere stemt frem som Norges viktigste oppfinnelse.

2. Røngten-kontrastvæsken

Norske oppfinnere har ikke bare revolusjonert jordbruk og teknologi; viktige medisinske oppfinnelser har også blitt gjort. Det norske firmaet Nycomed står bak den verdensledende røngtenvæsken til bruk ved røngtenfotografering. Væsken har forenklet diagnosesetting av blant annet bløtvev, karsykdommer og kreft, og har reddet mangfoldige liv gjennom tidene.

3. Ugelstad kuler

Ugelstad-kulene er ørsmå plastkuler; 15 millioner av dem veier til sammen et milligram. Kort fortalt gjøres plastkulene paramagnetiske, hvilket betyr at de kun er magnetiske i et magnetisk felt. Fjernes det magnetiske feltet blir partiklene igjen umagnetiske.  Blant bruksområdene er kreftbehandling, hiv-forskning, dna-studier og lcd-skjermer.

4. Gassturbinen

Til tross for at det første gassturbin-patentet ble tatt ut i 1791 av engelskmannen John Barber, var det nordmannen Jens Ægidius Elling som bygde den første fungerende gassturbin i 1903. På grunn av problemer med temperaturen på støpestålet utviklet den norske ingeniøren i 1924 et flertrinns gassturbin-system, som la grunnlaget for moderne drivgassgeneratorer. Først i 1939 ble den første industri-gassturbinen lansert av det sveitsiske firmaet Brown Boveri & Cie.

5. H-vinduet

Harald Kvasnes tok i 1959 patent på et vindu som kan vendes rundt sin egen akse. Også kalt husmorvinduet, gjorde hverdagen og vindusvasken enklere for husmødre landet rundt. I begynnelsen var etterspørselen massiv, og det produseres nå årlig omkring 200 000 enheter av H-vinduet.

6. Sprayboks

Den norske ingeniøren Erik Rotheim oppfant og tok patent på den morderne aerosolboksen i 1927. Sprayboksen fikk sitt gjennombrudd som insektsspray brukt av soldater i felten under andre verdenskrig.

7. Kur for spedalskhet

Bergenseren Gerhard Armauer Hansen løste gåten for behandling av spedalskhet gjennom forskning på pasienter og bakterien, ved leprasykehusene i Bergen. Sykdommen var svært utbredt i Norge og resten av Europa under siste halvdel av 1800-tallet, men er nå nærmest utryddet grunnet bedre hygiene og medisiner. 

8. Panteautomat

Brødrene Petter og Tore Planke etablerte Tomra i 1972, og deres teknologi for returhåndtering av plast, glass og metall finnes nå i 45 land.

9. GSM

Torleiv Maseng og Odd Trandem sto bak et av åtte forslag som ble sendt inn da Europa skulle sette en felles radiostandard for det nye digitale mobiltelefonsystemet. Det norske forslaget ble valgt til europeisk standard, og hele verden tok i bruk systemet som også bidro til grunnlaget for mobilrevolusjonen.

10. Flerfasetransportteknologi

Flerfaseteknologien ble av Aftenposten kåret til ”Norges viktigste oppfinnelse siden 1980”, og har spart oljebransjen for flere hundre milliarder kroner og er i bruk verden over. Teknologien gjør det mulig å frakte olje og gass i samme rør til nærmeste plattform, og sparer miljøet og penger.