Har dere kapasitet til flyfrakt?

- Hver dag flyr vi 17-18 tonn gods, og det meste av dette tilhører logistikkjeder som stiller store krav. Det vil blant annet si at godset har leverandører i den ene enden som er avhengig av at mottakerne i den andre enden får godset levert til avtalt tid. Om ikke det skjer, klarer ikke mottaker å levere sitt produkt til avtalt tid, og det blir en kjedereaksjon som fører til at de involverte ikke blir konkurransedyktige.

Hva betyr flyfrakt for distriktene?

- I distriktsnorge trenger man arbeidsplasser, og for at de skal være konkurransedyktige, må de på mange områder ha de samme mulighetene som på sentrale steder. Mange undersøkelser viser at de steder som har flyplass, har stabilitet eller utvikling i næringslivet. Men det forutsetter også at logistikken fungerer, både gjennom høy regularitet og punktlighet på flyrutene, og ved at alle håndteringsledd tar ansvaret sitt seriøst.

Hva betyr god logistikk for flyfrakt til utlandet?

- Selv om det er mye flyfrakt i Norge, går de største mengdene ut av landet. Gods fra norske produsenter av materiell til skip og olje i utlandet representerer den nest største gruppen. Mens den desidert største, er frakt av sjømatprodukter fra hele norskekysten, til mottakere nær sagt over hele verden. Godset går med ordinære flyruter, med charterfly eller med trailere til Oslo, hvor det blir lastet over på store fraktefly. Nesten alt er ferskvare som skal leveres i løpet av 24-48 timer, og dette setter ekstreme krav til god logistikkkvalitet i alle ledd.

En ting er at alle må levere til avtalt tid, men det settes også store krav til håndtering, god embalasje og stabil lav temperatur for at produktet skal kunne leveres til sluttkunde med høy kvalitet.