Nessco tok utfordringer oppdrettsnæringen har stått ovenfor innen fiskeforing. Akkurat i det de var i ferd med å introdusere denne kompressorfamilien.

På den tiden hadde standardproduktet allerede store fordeler med tanke på størrelse og vekt sammenlignet med topp moderne kompressorer. Dette var 3-4 år tilbake. Det ble startet en ny utviklingsprosess, besøk av ulike oppdrettsanlegg og installasjon av måleutstyr for en langsiktig datalogging for å få fullstendig bilde. Resultatet ble å kunne presentere en kompressorrevolusjon.

Ytelsen er lik som for andre kompressorer som anvendes i dag, men rammestørrelse og vekt er på en femtedel. På grunn av detaljene kan den nye kompressoren transporteres, installeres og vedlikeholdes svært enkelt.

Utvikling hos ute hos kundene

Nessco har et sterkt fokus på kundeorientering og derfor har også den nesten tre år lange utviklingsfasen av produktet i stor grad skjedd i nært samarbeid med oppdretterne.

- Livetesten som gjennomføres nå gjøres ute hos kunde, da får vi gjort alle nødvendige målinger, bekreftelser og får verdifull kunnskap «on site» på nyvinningen. Vi har lett etter mer effektive metoder som krever mindre bemanning og mindre tilsyn, sier Anderssen.

Flere gevinster

- De store kostnadene for oppdretterne er drift av flåtene, fôr og energien som kreves ved transport av fôret. Våre løsninger vil medføre et potensiale for å redusere det elektriske forbruket, men også reduksjon av plassbehovet og vekten, og da har vi oppnådd mye. Dette mener vi er et godt alternativ til dagens teknologi, avslutter Anderssen.