- Det er nok så mye som to tredjedeler av all sjømateksport som selges med en eller annen form for sikringsmetode for å sikre at selger får betaling for varene, sier Anne Hvistendahl, Head of Foods & Seafood i DNB.

Remburs er en av de vanligste og sikreste oppgjørsformene ved internasjonal handel og innebærer et løfte om betaling fra kjøpers bank under forutsening av at rembursens betingelser oppfylles.

- Hvis en eksportør for eksempel sender et parti med frossen laks til Kina med remburs som betalingsinstrument, så gjøres det en avtale om at oppgjør skal finne sted for eksempel 90 dager etter levering.  Eksportøren vil da få oppgjør fra sin bank kort tid etter levering, og denne banken tar risikoen på at kjøpers bank betaler ved forfall, forklarer Hvistendahl.

Remburs er et viktig virkemiddel for selgeren av fisken for å kunne tilby utvidet kreditt i markedet og samtidig få kontant oppgjør hos oss, men også for kjøperen, som da gjerne får bedre kredittbetingelser i sin bank og kan generere salg og inntekter før rembursen forfaller til betaling.

- Det er også et kvalitetsstempel for kjøperen at han får remburs hos en lokal bank, for da vet vi at den lokale banken har gjort en kredittvurdering av kjøperen. Vi har lite tap på internasjonal handel hvor vi bruker remburs, og det har nok med tillit mellom bankene å gjøre.

Kredittforsikring

Remburs brukes mest for varer med en viss holdbarhet, enten frossenvarer eller tørrfisk. Fersk fisk selges som regel med kredittforsikring som gjerne er utstedt av GIEK Kredittforsikring eller andre kredittforsikringsselskaper.

- Når vi vet at du har solgt fisken, og du har kredittforsikring, så vet vi også at du får betalt og kan gi kreditt for en viss prosent av de utestående fordringene som du har. Bedriftenes behov for arbeidskapital vil svinge i takt med salget og kreditten som bankene tilbyr vil også variere med behovet.

Faste, kjente kunder

Mens to tredjedeler av norsk sjømat selges med kredittforsikring eller remburs, selges en tredjedel uten. Alternativet  er da forskuddsbetaling eller salg i åpen regning til store og kjente europeiske kunder som selgeren kjenner godt og er komfortabel med å ta kredittrisiko på.

- Men selger man til ukjente nye kunder, så er det klart at man bør ta noen grep for å sikre at man får oppgjør, sier Hvistendahl.