Hva er de potensielle konsekvensene ved å oppgi feil mva-grunnlag ved innførsel?

- Man må sjekke Tollovens § 7-17 for å påse at man har tatt med alt som skal med i beregningsgrunnlaget. Toll er blant annet med i momsgrunnlaget, slik som frakt til grensen, forsikring osv. Konsekvensene ved feil grunnlag er at importmomsen blir for høy eller for lav, og kan medføre eventuelle straffereaksjoner, sier daglig leder i Intertax, Amy Secher.

Hva er de vanligste mva relaterte utfordringene for norske bedrifter?

- De vanligste mva-relaterte utfordringene for eksportbedrifter er nok at man av en eller annen grunn blir belastet med utenlandsk mva. Dette oppstår ofte når man har kjøpt og solgt varer i EU, og varene er sendt direkte mellom to eller flere EU-land. Også hvis man har forflyttet egne varer mellom EU-land. Da må man nøste opp bakover, og sjekke når og hvor momsplikten oppstod, og ofte medfører det at man må momsregistreres i ett eller flere land. Man skal også være oppmerksom på hvilke leveringsbetingelser man benytter; hvor overgår risikoen, og eierskiftet? I tilfeller hvor man ikke er momsregistreringspliktig kan man oftest få momsen refundert, og det er ikke alle klar over. Også på hotellkostnader, kurs, messer, drivstoff. Fristen for 2014 er 30. juni i de fleste land, så nå må man være rask!

Har det kommet nye retningslinjer i år (2015) som bedrifter bør være ekstra bevisste på?

- Egentlig ingen spesielle tilknyttet eksport, bortsett fra for de som leverer tele-tjenester til privatpersoner i EU, hvor leveringsstedet er endret.