Å være en samfunnsansvarlig bedrift betyr ikke bare å være en bedrift som deler ut midler til gode formål. Det er også mulig å ta ansvar for samfunnet gjennom hvilke produkter en har, hvordan man markedsfører dem og at en legger til rette for internt engasjement, sier ansvarlig for samfunnsansvar i Skandiabanken, Nina Dyrøy.

- For å lykkes er det viktig at samfunnsansvaret ikke henger som en løs del på siden av bedriften, men at den blir en del av bedriftens identitet.

Samfunnsbevisste produkter og intern stolthet

Det ligger i Skandiabankens DNA å utfordre, de skal være åpne om hvilke produkter og priser de har.

- Målet med etisk merking er først og fremst å gi deg som vil plassere sparepengene dine i fond tilstrekkelig informasjon.

- Vi skal ikke ha aggressiv markedsføring, individuelle pruterenter eller låse kunden inn i et pakketilbud. Hadde vi forsøkt å skjule prisene på våre produkter, eller drevet aggressiv markedsføring av kredittprodukter så ville 250 internpoliti sagt i fra om at dette ikke stemmer med vår identitet. Vi har også veldig engasjerte kunder som raskt sier ifra om det er noe de ikke er fornøyd med.

Dyrøy mener det også gagner samfunnet generelt om kunder er samfunnsbevisste.

- Vi jobber derfor alltid med å gjøre det enklere for kunden å ta samfunnsbevisste valg. Vi har lenge hatt grønt billån, og i 2011 innførte vi også etisk merking på fond. Målet med etisk merking er først og fremst å gi deg som vil plassere sparepengene dine i fond tilstrekkelig informasjon. Merkingen viser om et fond investerer i selskaper som blir ansett som etisk eller uetisk. Investerer fondet i selskaper som er på oljefondets svarteliste på grunn av blant annet barnearbeid eller korrupsjon vil fondet bli merket med en rød varseltrekant. Den etiske merkingen er tilgjengelig for både kunder og ikke kunder, slik at alle kan bruke den når de skal spare i fond.

Engasjement og samhold

For å lykkes med å få samfunnsansvar til å gjennomsyre en bedrifts DNA er det viktig at bedriften gir ansatte mulighet til å bidra. Skandiabanken begynte i 2014 med å dele ut penger til prosjekter som gjør at barn og unge i Norge får en god selvfølelse.

- De ansatte startet BankAid og samlet inn penger via kakebaking og kronerulling. Ledelsen fulgte opp med å doble beløpet. Dette skaper stolthet over hva vi kan få til sammen.

- For oss er det viktig at de ansatte er med og kjenner eierskap til dette. Det er ansatte som leser gjennom søknader, som innhenter mer informasjon, og som deretter vurderer søknaden. Det er et eksternt styre som tar den endelige avgjørelsen, men det er ansatte som får ringe til de som får tildelt midler, og gratulere dem. Dette skaper et internt engasjement og en stolthet for det vi gjør.

Stolte, engasjerte ansatte får positive ringvirkninger, fortsetter Dyrøy, og trekker frem jordskjelvet i Nepal som et eksempel.

- De ansatte startet BankAid og samlet inn penger via kakebaking og kronerulling. Ledelsen fulgte opp med å doble beløpet. Dette skaper stolthet over hva vi kan få til sammen. Det forventes internt at vi skal være en engasjert bank. Ved naturkatastrofer informerer vi om kontonummer til forskjellige hjelpeorganisasjoner, både på vår forside, og på siden hvor kunder legger inn betaling. Det er forventet internt, og det blir alltid veldig godt mottatt av våre kunder. Måten vi gjør det på passer godt overens med hvem vi er, vi skal være engasjerte, være åpen og gjøre det enkelt for kunden å ta samfunnsbevisste valg, avslutter Dyrøy.